VEIKLOS SRITYS:

Paskelbta tarptautinė viešoji konsultacija dėl mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimų ir vertinimo

2019 gruodžio 6 d.

Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija CEPT (angl. European Conference of Postal and Telecommunications) viešajai konsultacijai paskelbė Europos ryšių komiteto (angl. European Communication Comission, ECC) 312 ataskaitos projektą dėl mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimų ir vertinimo (angl. Measuring and Evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)). Ši ataskaita apibendrina skirtingų CEPT šalių narių mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimo ir vertinimo metodus. Ataskaita parengta atsižvelgiant į CEPT šalių narių administracijoms išplatinto klausimyno atsakymų rezultatus ir kai kurių CEPT šalių narių patirtį. Rengiant ataskaitos projektą aktyviai dalyvavo Lietuvos ekspertai ‒ RRT tarnautojai parengė interneto prieigos stebėsenos (matavimų) bei radijo ryšio tinklo spartos skaičiavimo metodikų aprašymus.

Pastabas šiam dokumentui galima teikti iki 2020 m. sausio 31 d.

Viešoji konsultacija skelbiama:

https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation Draft ECC Report 312 Measuring and Evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)

https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/tarptautines-viesosios-konsultacijos/

Lietuvių patirtis ne pirmą kartą tampa gerąja praktika, rekomenduojama naudoti tarptautiniu mastu. 2019 m. buvo patvirtinta ECC ataskaita 295 (angl. Guidance on Cross-border coordination between MFCN and Aeronautical Telemetry Systems in the 1429-1518 MHz band). Joje nagrinėtos IMT (angl. Internation Mobile Telecommunications) ir AMT (angl. Aeronautical Mobile Telemetry) sistemų bendro naudojimo galimybės 1429-1518 MHz radijo dažnių juostoje. Lietuvos ekspertai tuomet irgi vadovavo ataskaitos rengimo procesui, atliko sistemų tarpusavio veikimo galimybių analizę, kartu su Ukrainos atstovais suderino gaires pasienio koordinavimo metodikai. Ši ataskaita suteikia papildomos informacijos CEPT šalių narių administracijoms, norinčioms diegti judriojo radijo ryšio tinklus 1429-1518 MHz radijo dažnių juostoje, tačiau kurios privalo derinti radijo dažnių naudojimo sąlygas su kaimyninėmis šalimis vis dar naudojančiomis oreivystės judriojo ryšio sistemas telemetrijos tikslams.

ECC Ataskaita 295 paskelbta:

https://www.erodocdb.dk/document/9070

 

Informacija atnaujinta 2019-12-12