VEIKLOS SRITYS:

Teikiamos administracinės paslaugos

Administracinių paslaugų, kurias teikia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT), sąrašas* patvirtintas 2021 m. gruodžio 16 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. (1.9E)1V-1151 „Dėl  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“.

*Sąraše nurodytų administracinių paslaugų teikimo aprašymai paskelbti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (PASIS): https://www.lietuva.gov.lt/lt/filtro-rezultatai-82;4.html?pr=482.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.Administracinė paslaugaAdministracinės paslaugos vadovasAdministracinės paslaugos teikėjas
1.Leidimo naudoti telefono ryšio numerį išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė.+370 620 81 614 [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Darijus Mickus.

+370 610 11 319 [email protected]
2.Leidimo naudoti tarptautinius signalizacijos taškų kodus, nacionalinius signalizacijos taškų kodus, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodus, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodus, originalius tinklo identifikavimo kodus, tinklo identifikavimo kodus, paslaugų identifikavimo kodus išdavimas bei paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių registracijos paraiškos patvirtinimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė+370 620 81 614 [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Darijus Mickus+370 610 11 319 [email protected]
3.Leidimo naudoti orbitinius išteklius išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė+370 620 81 614[email protected]
 

Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės inžinierė Kotryna Nacienė

+370 690 92 169

[email protected]

 

4.Leidimo vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė. +370 620 81 614, [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Darijus Mickus. +370 610 11 319, [email protected]
5.Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė, tel. +370 620 81 614, el.p. [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Arvydas Sujeta. +370 658 22 866, [email protected]

Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Rimvydas Pliuškevičius.+370 69815544, [email protected]

Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausioji specialistė Leta Gedutienė, +370 690 30 500, [email protected]

Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Rimvydas Stasiulionis, +370 690 90 406, [email protected]

Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Algirdas Naraškevičius, +370 670 15 869, [email protected]

6.Leidimo naudoti laivo arba orlaivio stotį išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė. +370 620 81 614, [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis specialistas Mindaugas Mačiukas, +370 658 20 939,  [email protected]
7.Leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė. +370 620 81 614, [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Algirdas Naraškevičius, +370 670 15 869, [email protected]
8.Leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė. +370 620 81 614, [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas Algirdas Naraškevičius, +370 670 15 869, [email protected]
9.Patvirtinimo, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, išdavimasStrateginio valdymo grupės vadovė Lina Liuberskė.  +370 690 16849, lina.liuberskė@rrt.ltStrateginio valdymo grupės specialistė Lina Stasiūnaitė.
+370 659 78 088, [email protected]
10.Patvirtinimo, kad pašto paslaugos teikėjas pateikė pranešimą apie pašto paslaugos teikimo pradžią ir turi teisę teikti pašto paslaugą, išdavimasStrateginio valdymo grupės vadovė Lina Liuberskė.  +370 690 16849, lina.liuberskė@rrt.ltStrateginio valdymo grupės specialistė Lina Stasiūnaitė. +370 659 78 088, [email protected]
11.Išrašo apie prašymo pateikimo momentu išduotus leidimus vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose išdavimasElektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė
Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė. +370 620 81 614, [email protected]
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Darijus Mickus.
+370 610 11 319, [email protected]
12.Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų statuso suteikimasSkaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovė Irma Kazlienė
+370 618 39 703, [email protected]
Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas Žygimantas Zabarskas. +370 659 78 11,3 [email protected]

Informacija atnaujinta 2024-07-02