VEIKLOS SRITYS:

Elektroninės viešosios paslaugos

Operatorių tinklų informacinė sistema

Operatorių tinklų informacinė sistema (OTIS), skirta viešųjų elektroninių ryšių tinklų, teikiamų fiksuotoje vietoje, valdytojams pateikti informaciją apie jų turimo geografinio tinklo išvystymą.

RRT elektroninių paslaugų informacinė sistema 

Elektroninės valdžios vartų RRT elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti prašymus, paraiškas, pranešimus, ataskaitas ir kitus dokumentus pagal RRT kompetencijos sritis.

www.nebūkberyšio.lt 

RRT svetainė www.nebūkberyšio.lt suteikia prieigą prie  RRT administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių viešąsias paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-10