VEIKLOS SRITYS:

Elektroninės viešosios paslaugos

Operatorių tinklų informacinė sistema

Operatorių tinklų informacinė sistema (OTIS), skirta viešųjų elektroninių ryšių tinklų, teikiamų fiksuotoje vietoje, valdytojams pateikti informaciją apie jų turimo geografinio tinklo išvystymą.

Periodinių ataskaitų teikimo informacinė sistema

Periodinių ataskaitų teikimo informacinė sistema (PATIS), skirta elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikėjams elektronine forma pateikti informaciją apie šių paslaugų teikėjų kiekvieną ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos veiklą.

RRT prašymą asmuo gali pateikti per portalą E. pilietis – https://epilietis.lrv.lt/
www.nebūkberyšio.lt 

RRT svetainė www.nebūkberyšio.lt suteikia prieigą prie  RRT administruojamų informacinių išteklių apie įvairias Lietuvoje teikiamas elektroninių ryšių viešąsias paslaugas, jų kokybę, plėtrą ir saugumą.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-02