VEIKLOS SRITYS:

Užmokesčių tarifai

Užmokesčių už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifai

Visi užmokesčių už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifai pateikiami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Paslaugų ir darbų priskyrimo PVM objektui ir apmokestinimo PVM tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

Informacija atnaujinta 2019-02-05