VEIKLOS SRITYS:

Aktualijos

Ką svarbu žinoti apie BREXIT

Dėl elektroninės komercijos ir siuntinių pristatymo po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES

2020 m. Kovo 16 d. Europos Komisija paskelbė pranešimą dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES (Breksito) ir ES taisyklių, susijusių su prekių tiksliniu pardavimu (B2C) bei pristatymu (toliau – pranešimas), kad suinteresuotosioms šalims, – įmonėms ir fiziniams asmenims  padėtų pasirengti pokyčiams, kurie įvyks po Breksito,  kurio tikimasi 2021 m. Sausio 1 d. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_online_sales_0.pdf

Pagrindinis pranešimo tikslas – informuoti apie teisinę situaciją, taikomą Breksito pereinamojo laikotarpio pabaigoje, neatsižvelgiant į galimą naują prekybos susitarimą. Po Breksito JK nebebus ES narė, o bus traktuojama kaip trečioji šalis.

Svarbiausi klausimai į kuriuos atkreiptinas dėmesys: pašto tarifų skaidrumo taisyklės; vartotojų apsaugos taisyklės; jurisdikcijos klausimai, turintys įtakos internetiniams pardavėjams; muitai ir PVM; prekių sauga ir intelektinės nuosavybės teisės.

Pašto tarifų skaidrumo taisyklės

Pranešime pažymėta, kad įpareigojimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas) dėl siuntinių pristatymo tarifų nebebus taikomi siuntiniams į JK ir iš JK. Reglamente numatyti įpareigojimai taikomi tik siuntiniams, siunčiamiems ES viduje.

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjai ir toliau privalės laikytis Pašto paslaugų direktyvos (PD) 12 straipsnyje numatytų įpareigojimų bei užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų tarifai būtų skaidrūs.

Internetinės B2C pardavimo sutartys

Pasibaigus Breksito pereinamajam laikotarpiui, ES vartotojai perkant prekes ar paslaugas iš JK  pardavėjų internetu nebebus apsaugoti ES taisyklėmis: ES vartotojų apsaugos taisyklės, kurios susiję su informacija pateikiama prieš sudarant sutartį, teise atsisakyti sutarties per 14 dienų, nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir nesąžininga komercine praktika bei garantijomis. Be to, nebebus taikomas Elektroninės prekybos direktyvoje nustatytas „kilmės šalies principas”, tai reiškia, kad JK internetiniai pardavėjai bus traktuojami pagal kiekvienos atskiros ES valstybės narės jurisdikciją. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui vartotojams taip pat bus sunkiau spręsti ginčus su JK internetiniais pardavėjais. Nors ES įstatymai leidžia vartotojams kreiptis į teismą su prekybininkais šalyje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, tačiau ES teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas JK bus reglamentuojamas pagal nacionalines taisykles.

ES siuntinių pristatymo iš / į JK muitinės procedūros

Pagal ES įstatymus į ES teritoriją įvežamos prekės turės būti pateiktos muitinei.

Teisiniai reikalavimai importuojamoms prekėms įforminti ES (taikomi nuo 2021 m. Sausio 1 d.)

Siuntos vertė

 

Pašto paslaugų teikėjaiExpress paslaugų teikėjai

 

Mažiau nei 150 EUR ▪ Įvežimo bendroji deklaracija (ENS)

▪ Supaprastinta muitinės deklaracija (išskyrus akcizais    apmokestinamas prekes)

▪ Pateikimas muitinei

Daugiau nei 150 EUR▪ ENS

▪ Standartinė muitinės deklaracija (gali būti supaprastinta – tik UPP teikėjui), kai prekių vertė ≤ 1000 EUR

▪ Pateikimas muitinei

▪ ENS

▪ Standartinė muitinės deklaracija

▪ Pateikimas muitinei

 

Iš esmės neturėtų būti imamas mokestis už muitinės procedūras, išskyrus akcizais apmokestinamas prekes. Tačiau pašto paslaugų teikėjai ar greitojo pašto paslaugų teikėjai gali imti mokestį už muitinės procedūrų atlikimą.

Importo muitai ir PVM

Pagal ES įstatymus importo muitai ir PVM taikomi prekių importui į ES.

Bendrieji importo ir PVM deklaravimo bei mokėjimų mechanizmai nuo 2021 m. Sausio mėn.

Importo muitaiPVM
Netaikoma iš ES nepriklausančių šalių įvežamoms siuntoms, kai jų vertė yra mažesnė nei 150 EUR (išskyrus akcizines prekes)Galimos dvi PVM deklaravimo ir mokėjimo galimybės:

▪„vieno langelio“ principas, kai už prekių, kurių vertė mažesnė nei 150 EUR, importą kas mėnesį moka muitinės deklarantas ( PVM parduodant prekę jau buvo įskaitytas)

▪ PVM nacionalinėms muitinėms (pvz., Pašto paslaugų teikėjai, kurjerių įmonės, muitinės tarpininkai)

 

Taisyklės dėl į ES importuojamų gaminių saugos

Pranešime pažymėta, kad internetu parduodamų ir iš trečiųjų šalių į ES siunčiami gaminiai (prekės) turėtų atitikti visas ES saugos ir intelektinės nuosavybės teisių taisykles. Muitinė gali sustabdyti gaminio išleidimą į laisvą apyvartą, kai laikoma, kad jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai, aplinkai ar kitiems visuomenės interesams, arba jei produktas neatitinka ES gaminių saugos teisės aktų. Be to, akcizais apmokestinamiems produktams gali būti taikomi specialūs pakavimo ir ženklinimo reikalavimai, nustatyti ES ir nacionaliniuose sveikatos įstatymuose.

Informacija atnaujinta 2021-01-18