VEIKLOS SRITYS:

Aktualijos

112 - Skubiosios pagalbos tarnybas bus galima išsikviesti tik šiuo numeriu, nuo spalio 1 d.

Nuo šių metų spalio 1 d. visiems skubios pagalbos prašymams, kai reikalinga iš(si)kviesti priešgaisrines gelbėjimo pajėgas, policiją ir greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvoje liks tik vienas skubiosios pagalbos tarnybų telefono ryšio numeris – 112.

Iki šiol  egzistavę senieji priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos numeriai 01, 101, 011, policijos numeriai 02, 102, 022 ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos numeriai 03, 103, 033 viešuosiuose ryšio tinkluose bus nebenaudojami.

Siuntos iš trečiųjų šalių nuo 2021 m. liepos 1 d., ką turi žinoti pašto paslaugų teikėjai

Nuo liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios naujos iš trečiųjų šalių prekių siuntimo taisyklės – nuo šios datos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus apmokestintos visos internetinėse parduotuvėse įsigytos ir iš trečiųjų šalių siuntomis siunčiamos prekės, kurių vertė iki 150 Eur. Taigi iki šiol galiojusi lengvata neapmokestinti tokių prekių iki 22 eurų jų vertės liepos 1 d. nustos galioti, ir už šias siuntas reikės mokėti importo PVM ir pateikti muitinei elektronines deklaracijas.

Numatyti importo PVM mokėjimo būdai ir deklaravimas muitinei:

  1. Siekiant palengvinti ir supaprastinti siuntų deklaravimą ir PVM mokėjimą, visoje ES nuo liepos 1 dienos pradės veikti nuotolinei prekybai tarp ES ir trečiųjų šalių sukurta speciali nuotolinės prekybos schema, dar vadinama Importo vieno langelio sistema (IOSS)*. Jei elektroninės prekyvietės pardavėjas, prekiaujantis trečiųjų šalių prekėmis, taikys šią schemą, jis bus atsakingas už pirkėjo įsigytai prekei taikomo PVM sumokėjimą, t. y. PVM pirkėjas sumokės pardavėjui pirkdamas prekę, o pardavėjas turės surinktą mokestį pervesti tai ES valstybei narei, į kurią siunčiama siunta. Paslaugų teikėjas, sutvarkęs muitinės formalumus, prekę galės įteikti siuntos gavėjui.
  2. Jei prekė bus įsigyta nesinaudojant IOSS schema, tokiam pirkimui gali būti taikoma speciali importo PVM mokėjimo procedūra**. Tokiu atveju visus muitinės formalumus – tiek prekių deklaravimo, tiek PVM sumokėjimo – atliks paslaugų teikėjai. PVM bus surenkamas Lietuvoje, pateikiant siuntos gavėjui sąskaitą, kurioje bus nurodyti visi mokėtini mokesčiai. Paslaugų teikėjas, sutvarkęs muitinės formalumus, prekę galės įteikti siuntos gavėjui.
  3. Gyventojai – siuntų gavėjai – galės ir patys muitinei deklaruoti nuotolinėje prekyvietėje trečioje šalyje įsigytas prekes***, naudodamiesi iMDAS kliento portalu ir sumokėti importo mokesčius. Tokiu atveju siuntų gavėjai turės iš anksto informuoti paslaugų teikėjus, kad prekes deklaruos savarankiškai ir jų paslaugomis nesinaudos.
* IOSS (PVM sumokamas pardavėjui prekę perkant trečiojoje šalyje)
** speciali importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūra, kai importo PVM sumokamas prekę atsiuntus į Lietuvą ir deklaravus muitinei
***savarankiškas prekių siuntose deklaravimas

 

Informacija apie el. prekybai taikomas importo PVM mokėjimo schemas bei kiti aktualūs klausimai susiję prekių iš trečiųjų šalių apmokestinimo ir deklaravimo  tvarka pateikta Lietuvos muitinės interneto svetainės skiltyje „E-prekyba“.

Ką svarbu žinoti apie BREXIT

Dėl elektroninės komercijos ir siuntinių pristatymo po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES

2020 m. Kovo 16 d. Europos Komisija paskelbė pranešimą dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES (Breksito) ir ES taisyklių, susijusių su prekių tiksliniu pardavimu (B2C) bei pristatymu (toliau – pranešimas), kad suinteresuotosioms šalims, – įmonėms ir fiziniams asmenims  padėtų pasirengti pokyčiams, kurie įvyks po Breksito,  kurio tikimasi 2021 m. Sausio 1 d. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_online_sales_0.pdf

Pagrindinis pranešimo tikslas – informuoti apie teisinę situaciją, taikomą Breksito pereinamojo laikotarpio pabaigoje, neatsižvelgiant į galimą naują prekybos susitarimą. Po Breksito JK nebebus ES narė, o bus traktuojama kaip trečioji šalis.

Svarbiausi klausimai į kuriuos atkreiptinas dėmesys: pašto tarifų skaidrumo taisyklės; vartotojų apsaugos taisyklės; jurisdikcijos klausimai, turintys įtakos internetiniams pardavėjams; muitai ir PVM; prekių sauga ir intelektinės nuosavybės teisės.

Pašto tarifų skaidrumo taisyklės

Pranešime pažymėta, kad įpareigojimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas) dėl siuntinių pristatymo tarifų nebebus taikomi siuntiniams į JK ir iš JK. Reglamente numatyti įpareigojimai taikomi tik siuntiniams, siunčiamiems ES viduje.

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjai ir toliau privalės laikytis Pašto paslaugų direktyvos (PD) 12 straipsnyje numatytų įpareigojimų bei užtikrinti, kad universaliųjų paslaugų tarifai būtų skaidrūs.

Internetinės B2C pardavimo sutartys

Pasibaigus Breksito pereinamajam laikotarpiui, ES vartotojai perkant prekes ar paslaugas iš JK  pardavėjų internetu nebebus apsaugoti ES taisyklėmis: ES vartotojų apsaugos taisyklės, kurios susiję su informacija pateikiama prieš sudarant sutartį, teise atsisakyti sutarties per 14 dienų, nesąžiningomis sutarties sąlygomis ir nesąžininga komercine praktika bei garantijomis. Be to, nebebus taikomas Elektroninės prekybos direktyvoje nustatytas „kilmės šalies principas”, tai reiškia, kad JK internetiniai pardavėjai bus traktuojami pagal kiekvienos atskiros ES valstybės narės jurisdikciją. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui vartotojams taip pat bus sunkiau spręsti ginčus su JK internetiniais pardavėjais. Nors ES įstatymai leidžia vartotojams kreiptis į teismą su prekybininkais šalyje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, tačiau ES teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas JK bus reglamentuojamas pagal nacionalines taisykles.

ES siuntinių pristatymo iš / į JK muitinės procedūros

Pagal ES įstatymus į ES teritoriją įvežamos prekės turės būti pateiktos muitinei.

Teisiniai reikalavimai importuojamoms prekėms įforminti ES (taikomi nuo 2021 m. Sausio 1 d.)

Siuntos vertė

 

Pašto paslaugų teikėjaiExpress paslaugų teikėjai

 

Mažiau nei 150 EUR ▪ Įvežimo bendroji deklaracija (ENS)

▪ Supaprastinta muitinės deklaracija (išskyrus akcizais    apmokestinamas prekes)

▪ Pateikimas muitinei

Daugiau nei 150 EUR▪ ENS

▪ Standartinė muitinės deklaracija (gali būti supaprastinta – tik UPP teikėjui), kai prekių vertė ≤ 1000 EUR

▪ Pateikimas muitinei

▪ ENS

▪ Standartinė muitinės deklaracija

▪ Pateikimas muitinei

 

Iš esmės neturėtų būti imamas mokestis už muitinės procedūras, išskyrus akcizais apmokestinamas prekes. Tačiau pašto paslaugų teikėjai ar greitojo pašto paslaugų teikėjai gali imti mokestį už muitinės procedūrų atlikimą.

Importo muitai ir PVM

Pagal ES įstatymus importo muitai ir PVM taikomi prekių importui į ES.

Bendrieji importo ir PVM deklaravimo bei mokėjimų mechanizmai nuo 2021 m. Sausio mėn.

Importo muitaiPVM
Netaikoma iš ES nepriklausančių šalių įvežamoms siuntoms, kai jų vertė yra mažesnė nei 150 EUR (išskyrus akcizines prekes)Galimos dvi PVM deklaravimo ir mokėjimo galimybės:

▪„vieno langelio“ principas, kai už prekių, kurių vertė mažesnė nei 150 EUR, importą kas mėnesį moka muitinės deklarantas ( PVM parduodant prekę jau buvo įskaitytas)

▪ PVM nacionalinėms muitinėms (pvz., Pašto paslaugų teikėjai, kurjerių įmonės, muitinės tarpininkai)

 

Taisyklės dėl į ES importuojamų gaminių saugos

Pranešime pažymėta, kad internetu parduodamų ir iš trečiųjų šalių į ES siunčiami gaminiai (prekės) turėtų atitikti visas ES saugos ir intelektinės nuosavybės teisių taisykles. Muitinė gali sustabdyti gaminio išleidimą į laisvą apyvartą, kai laikoma, kad jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai, aplinkai ar kitiems visuomenės interesams, arba jei produktas neatitinka ES gaminių saugos teisės aktų. Be to, akcizais apmokestinamiems produktams gali būti taikomi specialūs pakavimo ir ženklinimo reikalavimai, nustatyti ES ir nacionaliniuose sveikatos įstatymuose.

Informacija atnaujinta 2021-09-30