VEIKLOS SRITYS:

Bendroji informacija

Skundų ir ginčų ne teismo tvarka nagrinėjimas  RRT

Manote, kad pašto paslaugos teikėjas pažeidė savo įsipareigojimus, nepristatė pašto siuntos, ją sugadino ar nekokybiškai Jums suteikė paslaugą? Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą (RRT), kuri nagrinėja prašymus (skundus) ir sprendžia ginčus ne teismo tvarka.

Prašymas (skundas) ar ginčas?

Rinktis skundą ar ginčą, galite tik įsivertinę savo lūkesčius ir žinodami, kokių veiksmų RRT gali imtis Jums rūpimoje situacijoje.

Išnagrinėjusi prašymą (skundą), RRT:Išnagrinėjusi ginčą, RRT:
  • paaiškins situaciją,
  • suteiks informaciją,
  • vertins paslaugų teikėjo veiksmus,
  • imsis priemonių, užtikrinančių teisės aktų laikymąsi.
  • priims privalomą sprendimą dėl konkrečių materialinių reikalavimų (sumažinti sąskaitą, netaikyti netesybų ar sumažinti netesybas, atlyginti žalą, nutraukti sutartį, kt.).
Prašymas pateikiamas raštu laisva forma arba užpildžius formą (pasirinktinai).

Atsakymas pateikiamas per 20 darbo dienų.

RRT atsakymas nėra privalomas sprendimas.

Vartotojas RRT teikia aiškų ir konkretų reikalavimą, kokį pateikė paslaugų teikėjui.

Prašymas nagrinėti ginčą teikiamas raštu užpildžius nustatytą formą.

RRT sprendimas per 90 dienų.

Įsigaliojęs RRT priimtas sprendimas tampa vykdomuoju dokumentu.

Svarbu. RRT nagrinėja prašymus (skundus) ir iš ankstine ne teismo tvarka sprendžia ginčus, susijusius tik su pašto paslaugų teikimu (pvz., dėl paslaugų kokybės, pašto siuntų dingimo ar sugadinimo).

RRT nenagrinėja skundų ir nesprendžia ginčų dėl:

  • vežimo paslaugų,
  • muitinės procedūrų ir jas atliekant pritaikytų mokesčių,
  • leidinių prenumeratos paslaugų.

VISADA galite konsultuotis su RRT nemokamu konsultacijų telefonu 8 800 20030 ir elektroniniu paštu [email protected]

Informacija atnaujinta 2022-11-09