VEIKLOS SRITYS:

Ataskaitų teikimas

Pašto paslaugos teikėjai privalo RRT pateikti  ketvirtines ataskaitas apie vykdytą pašto paslaugos veiklą. Ketvirtinės ataskaitos formą rasite paspaudę čia (xlsx).

Ataskaitas RRT galima teikti atvykus į RRT, paštu, per kontaktinį centrą arba elektroniniu būdu (jeigu galima identifikuoti parašą arba jeigu ataskaitos pasirašytos elektroniniu parašu, arba jei teikiamos per elektroninių dokumentų sistemą).

RRT parengtas pašto sektoriaus periodines ataskaitas rasite čia.

Informacija atnaujinta 2021-03-23