VEIKLOS SRITYS:

Ginčų nagrinėjimas

RRT sprendžia ginčus tarp ūkio subjektų, teikiančių pašto paslaugą, privaloma išankstine ne teismo tvarka. Ginčai sprendžiami vadovaujantis Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Šios taisyklės nustato prašymų išspręsti ginčą tarp pašto paslaugos teikėjų formos, turinio ir pateikimo, taip pat įrodymų pateikimo ir rinkimo reikalavimus, ginčo šalių, kitų suinteresuotų asmenų, dalyvaujančių ginčo nagrinėjime, teises ir pareigas, pasirengimo ginčo nagrinėjimui procedūrą, detalią šalių taikinimo procedūrą, ginčų nagrinėjimo iš esmės procedūrą bei sprendimo priėmimo tvarką.

Ginčus sprendžia RRT direktoriaus įsakymu sudaroma nuolatinė Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo komisija: 2020-05-27 RRT direktoriaus įsakymo 1V-558 nuorašas ir 2021-01-26 RRT direktoriaus įsakymo 1V-84 nuorašas.

PRAŠYMO NAGRINĖTI GINČĄ TEIKIMO TVARKA

  • Prašymas nagrinėti ginčą pateikiamas vadovaujantis Taisyklių 7 skyriumi.
  • Prašymas, jo priedai bei kiti dokumentai, teikiami Taisyklių nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo RRT taisyklių reikalavimus.
  • Ieškovas, pateikdamas Ginčų komisijai prašymą, kad ši išspręstų ginčą (įskaitant ir tuos atvejus, kai prašoma atnaujinti ginčo nagrinėjimą), RRT už ginčo nagrinėjimą privalo sumokėti ginčo tarp pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo užmokestį pagal RRT direktoriaus įsakymu nustatytą tarifą (RRT direktoriaus įsakymu nustatytas 237,78 EUR tarifas) į RRT banko sąskaitą LT827300010002410679.

KONTAKTAI

Kilus klausimams dėl ginčų tarp ūkio subjektų sprendimo, galite kreiptis į Ginčų komisijos sekretorių, tel. (8 5) 210 5658, el. paštas [email protected]

NAGRINĖJAMI IR IŠNAGRINĖTI GINČAI:

Nr.Ginčo pavadinimasIeškovasAtsakovas

2013

1Dėl AB Lietuvos pašto valdomo pašto tinklo naudojimo    UAB „Greitasis kurjeris“  AB Lietuvos paštas

Informacija atnaujinta 2021-01-28