VEIKLOS SRITYS:

Kokybė

Pašto paslaugos kokybės reikalavimai

Pašto paslaugos kokybės reikalavimai yra nustatomi sutartyje, kurią pašto paslaugos teikėjas sudaro su pašto paslaugos naudotoju, ir yra skelbiami viešai.

Pašto paslaugos teikėjas privalo:

  • pasitvirtinti pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos teikiamos pašto paslaugos rūšys, jų tarifai, pašto siuntų pristatymo trukmė, numatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra, taip pat pašto siuntų surinkimo, paskirstymo rūšiavimo, vežimo ir pristatymo (įteikimo) tvarka;
  • viešai skelbti pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą ir kitokią informaciją, turinčią įtakos vartotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga.

Pašto paslaugos teikėjai, kurie yra pranešę RRT apie teikiamą pašto paslaugą, yra įrašyti į pašto paslaugos teikėjų sąrašą.

Universaliosios pašto paslaugos (AB Lietuvos pašto) kokybės reikalavimai

Universaliosios pašto paslaugos turi atitikti Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše universaliosios pašto paslaugos teikėjui nustatytus reikalavimus.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas (AB Lietuvos paštas) privalo visiems universaliosios pašto paslaugos naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą visoje šalies teritorijoje kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę, laikydamasis kokybės reikalavimų, nustatytų atsižvelgiant į korespondencijos siuntimo nuo siuntėjo iki gavėjo terminą.

Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimai (standartai) siunčiamoms korespondencijos siuntoms Lietuvoje ir tarp Europos Sąjungos valstybių turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:

Lietuvoje
Korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo terminasKiekybinis kriterijus
Kitą po korespondencijos išsiuntimo dieną85% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną97% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Antrą dieną po korespondencijos išsiuntimo85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų
Ketvirtą dieną po korespondencijos išsiuntimo97% nepirmenybinių korespondencijos siuntų
Tarp Europos Sąjungos valstybių
Korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo terminasKiekybinis kriterijus
Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną85% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Penktą po korespondencijos išsiuntimo dieną97% pirmenybinių korespondencijos siuntų

 

Informacija atnaujinta 2024-07-15