VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų kainos

Pašto paslaugų kainos

 Pašto paslaugų kainos yra nustatomos sutartyje, kurią pašto paslaugos teikėjas sudaro su pašto paslaugos naudotoju, ir yra skelbiamos viešai.

Pašto paslaugos teikėjas privalo:

  • pasitvirtinti pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos teikiamos pašto paslaugos rūšys, jų tarifai, pašto siuntų pristatymo trukmė, numatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra, taip pat pašto siuntų surinkimo, paskirstymo rūšiavimo, vežimo ir pristatymo (įteikimo) tvarka;
  • viešai skelbti pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga.

Pašto paslaugos teikėjų, kurie yra pranešę RRT apie teikiamą pašto paslaugą, sąrašą rasite čia.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo (AB Lietuvos pašto) kainos

Universaliosios pašto paslaugos kainos (tarifai) turi būti prieinamos visiems naudotojams, pagrįstos šios paslaugos sąnaudomis, skaidrios ir nediskriminacinės. Kainos (tarifai) turi būti vienodos visiems tos pačios kategorijos universaliosios pašto paslaugos vartotojams.

Universaliosios pašto paslaugos tarifus nustato RRT. Informaciją apie universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus rasite čia.

Universaliosios pašto paslaugos naudotojas, norėdamas iš anksto sužinoti, koks bus taikomas pašto siuntų siuntimo mokestis, gali pasinaudoti pašto paslaugų kainų skaičiuokle.

Informacija atnaujinta 2019-03-06