VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų kainos

Pašto paslaugų kainos

Pašto paslaugų kainos yra nustatomos sutartyje, kurią pašto paslaugos teikėjas sudaro su pašto paslaugos naudotoju, ir yra skelbiamos viešai.

Pašto paslaugos teikėjas privalo:

  • pasitvirtinti pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos teikiamos pašto paslaugos rūšys, jų tarifai, pašto siuntų pristatymo trukmė, numatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra, taip pat pašto siuntų surinkimo, paskirstymo rūšiavimo, vežimo ir pristatymo (įteikimo) tvarka;
  • viešai skelbti pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga.

Pašto paslaugos teikėjų, kurie yra pranešę RRT apie teikiamą pašto paslaugą, sąrašą rasite čia.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo (AB Lietuvos pašto) kainos

Universaliosios pašto paslaugos kainos (tarifai) turi būti prieinamos visiems naudotojams, pagrįstos šios paslaugos sąnaudomis, skaidrios ir nediskriminacinės. Kainos (tarifai) turi būti vienodos visiems tos pačios kategorijos universaliosios pašto paslaugos vartotojams.

Universaliosios pašto paslaugos tarifus nustato RRT. Informaciją apie universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus rasite čia.

Universaliosios pašto paslaugos naudotojas, norėdamas iš anksto sužinoti, koks bus taikomas pašto siuntų siuntimo Lietuvoje mokestis, informaciją gali rasti čia, o koks bus taikomas pašto siuntų siuntimo į užsienį mokestis, informaciją gali rasti čia.

Tarptautinių siuntinių pristatymo tarifai

2018 m. gegužės 22 d. įsigaliojo 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas), kuriuo siekiama geresnio tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikimo.

Kiekvienais metais visų ES šalių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai teikia informaciją (tarifus), pagal Reglamento 5 straipsnyje numatytus reikalavimus, kurie yra skelbiami viešai Europos Komisijos svetainės EUROPA specialiojoje dalyje.

Paslaugų naudotojai gali susipažinti su Lietuvos bei kitų ES šalių tarptautinių siuntinių tarifais:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en.

 

Informacija atnaujinta 2022-09-15