VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų teikėjai

Pašto paslaugos teikėjai

Pašto paslauga – pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas.

Pašto paslaugas galima teikti tik apie tai pranešus RRT nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys, tinkamai pranešę apie savo veiklą RRT, yra įtraukiami į pašto paslaugos teikėjų sąrašą. Šis sąrašas skelbiamas viešai, kad vartotojai galėtų pasitikrinti, ar tam tikras ūkio subjektas turi teisę teikti pašto paslaugą.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.719 straipsnio 1 dalį, prieš sudarydamas pašto paslaugos sutartį, pašto paslaugos teikėjas privalo suteikti vartotojui tinkamą galimybę susipažinti su pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygomis, paslaugos kaina, paslaugos teikimo terminais, galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija, turinčia įtakos vartotojo apsisprendimui sudaryti pašto paslaugos sutartį.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 467, universaliosios pašto paslaugos teikėjas iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra AB Lietuvos paštas.

Lietuvos Respublikos teritorijoje universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo teikti šią universaliąją pašto paslaugą:

  • surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 2 kilogramų pašto siuntas;
  • surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 10 kilogramų pašto siuntinius;
  • surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas;
  • pristatyti iki 20 kilogramų pašto siuntinius, gautus iš kitų valstybių narių.

Universalioji pašto paslauga apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.

Informacija atnaujinta 2020-11-16