VEIKLOS SRITYS:

Kaip pateikti prašymą dėl ginčo

RRT ne teismo tvarka nagrinėja ginčus tarp vartotojų (galutinių paslaugų gavėjų) ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų. RRT ginčus ne teismo tvarka nagrinėja neatlygintinai.

Jei kreipiantis Į RRT nėra suformuluotas aiškus reikalavimas, dėl kurio galėtų būti priimamas privalomo pobūdžio sprendimas šalims (pvz., prašoma apginti pažeistas teises, patikrinti sąskaitos už elektroninių ryšių paslaugas teisingumą, išnagrinėti ar įvertinti situaciją, paaiškinti, ar teisėtai pasielgė elektroninių ryšių paslaugų teikėjas), prašymas nagrinėjamas kaip skundas.

Dėl ginčo nagrinėjimo į RRT galite kreiptis, jei:

  • Esate vartotojas, t. y. fizinis asmuo ir paslauga skirta asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams. Ginčas bus nagrinėjamas vadovaujantis Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis;
  • Nesate vartotojas, t. y. vykdote individualią veiklą, esate ūkio subjektas. Ginčas bus nagrinėjamas vadovaujantis Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų, išskyrus vartotojus, ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų, išskyrus vartotojus, ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo taisyklėmis.

SVARBU – Jūs turite teisę kreiptis į RRT arba tiesiogiai į teismą. Kreipimasis į RRT neatima teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašant nagrinėti ginčą iš esmės.

Ginčo pateikimas RRT

Informacija atnaujinta 2018-12-04