VEIKLOS SRITYS:

Kaip pateikti skundą

Paslaugos turi būti teikiamos pagal sąlygas, dėl kurių susitarėte, tačiau Jums gali kilti klausimų dėl pašto paslaugos teikėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.

 • Jeigu Jūs esate nepatenkintas teikiamų paslaugų kokybe, abejojate, ar paslaugos teikiamos pagal sutarties sąlygas, pirmiausiai turite kreiptis į pašto paslaugos teikėją, su kuriuo esate susitaręs dėl pašto paslaugos teikimo. Prašyme Jūs turite labai aiškiai išdėstyti esminius prašymo dalykus, išaiškinti, ko konkrečiai pageidaujate.
 • PATARIAME. Prieš kreipiantis į pašto paslaugos teikėją perskaitykite paslaugų teikimo sutartį, jei tokią pasirašėte, arba susipažinkite su pašto paslaugos teikimo aprašu, kurį pašto paslaugos teikėjai privalo skelbti viešai.

RRT priima ir nagrinėja vartotojų PRAŠYMUS (SKUNDUS). Pateikite prašymą, jei Jums reikia, kad būtų:

 • įvertintas Jūsų teisių ar teisėtų interesų pažeidimas ar pašto paslaugų teikėjo neveikimas;
 • suteikta informacija apie Jūsų teises ar kitais klausimais;
 • įvertinta, ar paslaugų teikėjas nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;
 • imtasi priemonių, užtikrinančių teisės aktų laikymąsi.

 

Skundo pateikimo formos

Galutinis paslaugų gavėjas gali pasirinkti prašymo (skundo) formos pildymo būdą:

 • pateikti laisvos formos prašymą (skundą);
 • užpildyti kompiuteriu atsisiųstą prašymo (skundo) formą;
 • pildyti pasiteiravimo formą RRT svetainėje.
 • RRT, gavusi Jūsų pasirašytą prašymą (skundą), per 20 darbo dienų pateiks oficialią poziciją Jūsų klausimu.
 • RRT pozicija nėra privalomas sprendimas.
 • Jei reikalingas privalomas sprendimas, kreipkitės į RRT dėl ginčo nagrinėjimo. Informaciją, kaip pateikti prašymą dėl ginčo, rasite paspaudę šią nuorodą.

Dažniausiai vartotojų kreipimaisi, kuriuose nėra suformuluotas aiškus reikalavimas, dėl kurio galėtų būti priimamas privalomo pobūdžio sprendimas šalims (pvz., prašoma apginti pažeistas teises, patikrinti sąskaitos už elektroninių ryšių paslaugas teisingumą, išnagrinėti / įvertinti situaciją, paaiškinti, ar teisėtai pasielgė elektroninių ryšių paslaugų teikėjas), nagrinėjamas kaip prašymas (skundas).

Pasirašytą prašymą (skundą) galima pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis (faksu, el. paštu [email protected] arba internetu per Elektroninę dokumentų sistemą), paštu arba atvykus į RRT:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14
LT-03219 Vilnius
faks. (8 5) 216 1564

INFORMACIJA EL. PAŠTU. Jums kreipiantis elektroniniu paštu [email protected] (pateikiant paklausimą, nepasirašytą elektroniniu parašu, ar nepateikus skenuoto varianto, kuriame matyti Jūsų parašas), atsakymą gausite taip pat elektroniniu laišku. Informuojame, kad  atsakymas į Jūsų paklausimą elektroniniu paštu nėra oficialus RRT atsakymas. Taip pat žiūrėkite skiltyje Konsultacijos.

INFORMACIJA TELEFONU. RRT nemokamas pasitikėjimo ir  pagalbos numeris 8 800 20030.

2022 m. I-III ketv. skundų duomenys

2021 m. skundų duomenys

2020 m. skundų statistika 

2017-2019 m. skundų statistika

Informacija atnaujinta 2022-10-17