VEIKLOS SRITYS:

E. registruotas pristatymas

Elektroninių duomenų registruotas pristatymas būtinas technologijų pasaulyje keičiantis svarbiais elektroniniais duomenimis. Šios paslaugos priskirtos prie patikimumo užtikrinimo paslaugų siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam esamų nacionalinių teisės sistemų, susijusių su elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis, pripažinimui. Be to, ši sistema galėtų atverti naujas rinkos galimybes ES patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams siūlyti naujas elektroninio registruoto pristatymo paslaugas Europos mastu.

Teikti kvalifikuotas elektroninio registruoto pristatymo paslaugas gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, kurių sąrašas skelbiamas tinklalapyje  www.elektroninisparasas.lt, tačiau kol kas Lietuvoje yra pripažįstama kvalifikuoto statuso neturinti elektroninio registruoto pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/.

Informacija atnaujinta 2020-02-07