VEIKLOS SRITYS:

Elektroninio parašo sertifikatai

Kvalifikuotas elektroninis parašas, turintis juridinę galią, prilygintą ranka rašytam parašui, turi būti patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu.

Elektroninio parašo sertifikatas ‒ tai elektroninės formos liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis, bei kuris atitinka reikalavimus, keliamus kvalifikuotam sertifikatui, ir yra sudarytas kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo. Toks sertifikatas išduodamas kartu su elektroninio parašo kūrimo duomenimis. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.elektroninisparasas.lt ir eIDAS reglamente.

Kurti kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, jų sąrašas skelbiamas tinklalapyje www.elektroninisparasas.lt.

Informacija atnaujinta 2020-02-07