VEIKLOS SRITYS:

Elektroninio spaudo sertifikatai

Elektroninis spaudas – tai elektroninės formos duomenys, prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba su jais logiškai susieti, kad būtų užtikrinta pastarųjų kilmė ir vientisumas, kitaip tariant – tai elektroninių duomenų autentiškumui užtikrinti skirta priemonė, kurią gali gauti tik juridinis asmuo (pavyzdžiui, sąskaitoms faktūroms tvirtinti). Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.elektroninisparasas.lt ir eIDAS reglamente.

Elektroninio spaudo sertifikatas – tai elektroninis liudijimas, kuriuo elektroninio spaudo patvirtinimo duomenys susiejami su juridiniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas to asmens pavadinimas.

Kurti kvalifikuotus elektroninio spaudo sertifikatus gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai. Jų sąrašas skelbiamas tinklalapyje www.elektroninisparasas.lt.

Informacija atnaujinta 2020-02-07