VEIKLOS SRITYS:

Interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatai

Interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas ‒ tai liudijimas, suteikiantis galimybę nustatyti interneto svetainės tapatumą ir susiejantis interneto svetainę su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuriam buvo išduotas sertifikatas.

Naudodamasis interneto svetainių tapatumo nustatymo paslaugomis, interneto svetainės lankytojas gali būti tikras, kad interneto svetainė priklauso tikram ir teisėtam subjektui. Tokios paslaugos prisideda prie pasitikėjimo kūrimo,  suteikia vartotojams drąsos atliekant procedūras internete, nes jiems yra užtikrinamas interneto svetainių, kuriomis jie naudojasi, tapatumas.

Kurti kvalifikuotus interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatus gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, jų sąrašas skelbiamas tinklalapyje  www.elektroninisparasas.lt, tačiau iki šiol yra populiarūs ir kvalifikuoto statuso neturintys paslaugų teikėjai, išduodantys SSL (angl. Secure Sockets Layer) tipo sertifikatus, skirtus interneto svetainių tapatumui nustatyti.

Informacija atnaujinta 2019-02-21