VEIKLOS SRITYS:

Elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS) numatyta, kad elektroninio parašo ir elektroninio spaudo patikrinimą gali atlikti elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo paslaugos teikėjas. Šiame teisės akte nurodyta, kokias kvalifikuoto elektroninio parašo sudedamąsias dalis turėtų įvertinti galiojimą tvirtinanti pasikliaujančioji šalis – paslaugų teikėjas. Tam, kad  sistema būtų patikima ir asmenys galėtų pasikliauti elektroninio parašo ir elektroninio spaudo patikrinimo (galiojimo patvirtinimo) rezultatu, reikia, kad paslaugų teikėjas būtų patikimas.

Teikti kvalifikuotas elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo paslaugas gali tik tam teisę turintys kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, jų sąrašas skelbimas tinklalapyje  www.elektroninisparasas.lt.

Informacija atnaujinta 2020-02-07