VEIKLOS SRITYS:

Patvirtintas Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje planas

2020 rugsėjo 25 d.

2020 m. rugsėjo 23 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. (1.9E)1V-933 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje planas.

Šiuo planu siekiama nustatyti 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostos paskirtį, radijo dažnių (kanalų) iš 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostos skyrimo naudoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, tvarką, elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų antžeminėmis sistemomis, teikimo tvarką, bendrąsias radijo dažnių (kanalų) iš 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas ir minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus. Projektas parengtas atsižvelgiant į 2019 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/784 dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo.

Informacija atnaujinta 2020-09-25