VEIKLOS SRITYS:

Per metus 54 proc. išaugo pašto siuntinių skaičius

2021 kovo 12 d.

2021-03-12, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2020 m. IV ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios 2020 m. IV ketvirčio pajamos sudarė 64,8 mln. Eur, t. y. 17,8 proc. daugiau negu 2019 m. IV ketvirtį, o bendrosios pašto sektoriaus pajamos už visus 2020 m. sudarė 214,2 mln. Eur, t. y. 12,1 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. (191,1 mln. Eur).

Didžiausią įtaką tokiam pajamų augimui 2020 m. turėjo išaugusios pajamos už pašto siuntinius – palyginti su 2019 m., jos padidėjo 30,6 proc. ir sudarė 146,9 mln. Eur arba 68,6 proc. bendrųjų pašto sektoriaus pajamų. Pagal bendrąsias pajamas didžiausias rinkos dalis 2020 m. užėmė: AB Lietuvos paštas – 35,3 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 21,4 proc. ir UAB „Venipak Lietuva“ – 9,3 proc.

Pajamų, gautų už pašto siuntinius, augimą lėmė nuolatos augantis pašto siuntinių skaičius. Pašto siuntinių skaičius 2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, padidėjo 77,1 proc. – nuo 6,3 iki 11,2 mln. vnt. Lyginant metinius duomenis, 2020 m. siuntinių skaičius išaugo 54,0 proc. – nuo 21,9 iki 33,7 mln. vnt.

Siekdami suteikti vartotojams kuo aukštesnės kokybės paslaugas, pašto paslaugos teikėjai investavo į pašto tinklo, ypač į siuntų savitarnos terminalų (paštomatų), plėtrą ir modernizavimą, inovatyvius logistikos programinės įrangos sprendimus. Investicijos 2020 m., palyginti su 2019 m., išaugo beveik du kartus ir sudarė 22,4 mln. Eur. 82,7 proc. (18,5 mln. Eur) šių investicijų sudarė AB Lietuvos pašto investicijos, o UAB „DPD Lietuva“ ir UAB „Miesto logistika“ investicijos 2020 m. viršijo 1 mln. Eur.

Palyginti su 2019 m., 2020 m. 51,8 proc. išaugo paštomatų skaičius – nuo 550 iki 835 vnt. 2020 m. pabaigoje daugiausia paštomatų turėjo UAB „Omniva“ – 35,9 proc. (300 vnt.), AB Lietuvos paštas – 32,6 proc. (272 vnt.), UAB „DPD Lietuva“ – 37,4 proc. (145 vnt.), UAB „Itella Logistics“ – 12,8 proc. (107 vnt.). Matoma tradicinių pašto paslaugos teikimo vietų, tokių kaip stacionariosios pašto paslaugos teikimo vietos, pašto dėžutės, nuomojamosios pašto dėžutės, skaičiaus mažėjimo ir naujoviškų pašto paslaugos teikimo vietų plėtros tendencija.

2020 m. RRT pradėjo rinkti informaciją apie pašto siuntų atsiėmimo ir išsiuntimo taškus (angl. pick up / drop off points) – metų pabaigoje Lietuvoje buvo 305 tokie taškai.

2020 m. IV ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-ketvirtine-ataskaita-10/ .

Informacija atnaujinta 2021-03-12