VEIKLOS SRITYS:

Per pusantrų metų nuo tarptinklinio ryšio savosios šalies kainomis taisyklių įsigaliojimo mobiliųjų duomenų naudojimo apimtys išaugo penkeriopai

2018 gruodžio 27 d.

2018 m. gruodžio 27 d., Vilnius. Praėjus pusantrų metų po tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. „roaming“) mokesčių panaikinimo, akivaizdu, kad keliaujantys po Europos Sąjungą europiečiai aktyviai naudojasi savo naujosiomis skaitmeninėmis teisėmis bendrauti žymiai pigiau. Naujoji 2018 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos ataskaita  rodo, kad nuo 2017 m. birželio vidurio įsigaliojus tarptinklinio ryšio savosios šalies kainomis (angl. „Roam-Like-At-Home“, RLAH) principui tiek tarptinklinių skambučių, tiek duomenų apimtys itin išaugo. Skambučių trukmės apimtys padidėjo dvigubai, naršymui sunaudojimų duomenų kiekis – net penkeriopai.

Pasikeitusius europiečių vartojimo įpročius patvirtina ir „Eurobarometer“ tyrimai. Jų duomenimis, 2018 m. viduryje 34 proc. keliautojų džiaugėsi galėdami naudotis mobiliuoju internetu visoje ES taip pat laisvai, kaip ir tėvynėje (iki 2017 m. birželio vidurio internetu savęs nevaržydami naudodavosi tik 15 proc. keliaujančių europiečių), o kelionių metu niekada nesinaudojančių internetu vartotojų liko tik 19 proc. (iki 2017 vidurio jų buvo 42 proc.).

Tarptinklinio ryšio savosios šalies kainomis principo įsigaliojimas apvainikavo dešimtmečio pastangas sumažinti ir galiausiai panaikinti tarptautinio tarptinklinio ryšio mokesčius Europos Sąjungoje keliaujantiems europiečiams. Nuo 2007 m. iki 2016 m. tarptautinio tarptinklinio ryšio kainos ES sumažėjo daugiau kaip 90 proc., o nuo 2017 m. vidurio jos buvo visiškai panaikintos, įsigaliojus naujam ES reglamentavimui. Tik išskirtiniais atvejais šalyse, kuriose judriojo ryšio kainos yra itin žemos ir kuriose tarptautinio tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas tikėtinai lemtų vidaus kainų augimą, judriojo ryšio operatoriams leista taikyti išimtis, t. y. taikyti nedidelį papildomą mokestį už keliautojų tarptinklinius skambučius ir siunčiamus duomenis, ir tokiu būdu kompensuoti operatorių patiriamus nuostolius.

Viena iš šalių, kurioje operatoriams iki 2019 m. vidurio dar leista taikyti papildomus mokesčius – Lietuva. Ar juos taikyti ir kokio dydžio, operatoriai sprendžia patys, tačiau jie negali viršyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nustatytos ribos. Nepaisant to, ir mūsų šalies vartotojams naujasis reglamentavimas įnešė teigiamų pokyčių. Lyginant su situacija, buvusia iki 2017 m. birželio vidurio, įsigaliojus naujajam reglamentavimui, tarptautinio tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugos keliaujantiems ES lietuviams atpigo daugiau kaip 90 proc., skambučių kainos – daugiau kaip 70 proc., ir šios paslaugos toliau pinga. Atitinkamai lietuvių naudojimasis tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis keliaujant pastebimai išaugo: skambučių trukmės apimtys padidėjo trigubai, trumpųjų žinučių (SMS) kiekiai padvigubėjo, o naršymui sunaudojamų duomenų kiekis išaugo net penkis kartus, ir tikėtina, kad augs ir ateity, ES palaipsniui mažinant duomenų perdavimo didmenines kainas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. jos mažėja iki 4,50 už GB (2017 m. buvo 7,7 EUR už GB), o nuo 2022 m. sausio 1 d. bus sumažintos iki 2,5 EUR už GB.

Susipažinti su 2018 m. gruodžio 12 d. EK ataskaita galite paspaudę nuorodą https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-implementation-regulation-roaming-public-mobile-communications-networks-within-union.

Informacija atnaujinta 2018-12-27