VEIKLOS SRITYS:

Policy Tracker: Prancūzijos atliktame tyrime daroma išvada, kad 5G elektromagnetinis laukas yra tarsi Paryžiaus padavėjas

2020 birželio 3 d.

© Policy Tracker

 2020 m. gegužės 21 d. Toby Youell tyrimų analitikas

Prancūzijos spektro agentūra ANFR padarė išvadą, kad 5G keleriopos įvesties keleriopos išvesties (MIMO) sistemos yra saugios, iš dalies dėl to, kad jos primena Paryžiaus padavėjų elgesį.

MIMO spindulių pluošto formavimas, kuris 5G tinkluose naudojamas išspręsti kai kurias sudėtingas C juostos ir  milimetrinių bangų sklidimo savybes, sukėlė tam tikrą susirūpinimą dėl būdo, kuriuo koncentruojama energija. Taikant su sveikata susijusius apribojimus perdavimui, istoriškai daroma prielaida, kad spinduliuotė bus labiau pasklidusi, todėl kai kurie stebėtojai abejojo, ar šie apribojimai vis dar tikslingai taikomi.

Išsamių Prancūzijos spektro agentūros ANFR atliktų tyrimų metu padaryta išvada, kad šiais spinduliais perduodama energija yra saugi ir kad bet kokią riziką mažina tai, kad spinduliai elgiasi panašiai, kaip padavėjas Paryžiaus restoranėlyje. Kaip paaiškino ANFR vadovas Gilles‘as Bregant‘as, tipiškas Paryžiaus padavėjas lauks prie stalo tiek laiko, kiek reikės užsakymui priimti, tačiau po to pasitrauks kaip galėdamas greičiau. Padavėjas grįš patiekti maisto, bet neužsibus, ir bet kuriuo atveju visada akimis permes restoraną, kad pamatytų, ar kam nors dar reikia jo dėmesio.

Panašiai ir 5G MIMO antenos užtikrins retkarčiais tik trumpalaikį didelio pralaidumo prisijungimą prie 5G vartotojo įrangos ir tik tuomet, kai to reikės. Šios jungtys truks trumpai dėl didelio pralaidumo, kuriuo pasižymi ši technologija. Kai netoliese nėra 5G vartotojo įrangos, bazinės stotys siųs signalus tik labai žemu diapazonu, kad nuskenuotų terminalus, kuriems reikia prisijungti. „4G padidino EML (elektromagnetinio lauko) poveikį, lyginant su 3G, nes pridėjome daugiau dažnių, kurie anksčiau nebuvo naudojami, – sakė ANFR vadovas „PolicyTracker“. – 5G blokai atsidarys daug išmaniau, nes naudojant MIMO antenas bus išeikvojama mažiau energijos.“

ANFR ištyrė EML poveikį vykdydama 5G bandymus Marselyje ir Nante. Ji naudojo zondus, kurie vykdė matavimus šešias minutes maždaug kas dvi valandas ir nustatė, kad 5G EML lygis ženkliai skyrėsi priklausomai nuo to, ar gatvėje buvo žmonių. Pavyzdžiui, dėl blokuotės Prancūzijoje, EML poveikis ženkliai sumažėjo. Didžiausias aptiktas poveikis buvo 0,06 V/m, daug mažesnis už 3,5 GHz dažnio juostos 61 V/m norminę ribą.

Šie tyrimai leido ANFR sukurti euristinę formulę, rodiklį, pasakyti, koks yra vidutinis poveikis, kurio galima tikėtis piko metu naudojant masyvias MIMO antenas tam tikrose vietose. „Galėsime pamatyti papildomą 5G skleidžiamų bangų EML lygį ir pateikti faktus, o ne netikras naujienas“, – nurodė Gilles‘as Bregant‘as.

2014 m. ANFR pradėjo kurti valstybinę EML stebėjimo sistemą, kuri yra viešai prieinama nemokamai. Ji susideda iš zondų, sumontuotų 3 020 vietose. 2019 m. buvo nustatyta, kad vidutinis lauko stipris buvo 0,38 V/m – keletą eilių mažesnis už normines ribas. Didesnės nei 6 V/m matavimų reikšmės buvo rastos 29 vietose.

Informacija atnaujinta 2020-06-03