VEIKLOS SRITYS:

2017 m.

2017 m. spalio 4 d. Vartotojų teisių apsaugos konferencijoje skaitytas pranešimas:

2017 m. rugpjūčio 3 d. RRT vyko susitikimas-diskusija su rinkos dalyviais nacionalinio tarptinklinio ryšio klausimais. Susitikimo metu skaityti pranešimai:

2017 m. birželio 7 d. Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencijoje skaitytas pranešimas:

2017 m. vasario 6 d. RRT vyko susitikimas su Europos Komisijos (EK) Mobilumo ir transporto generalinio direktorato atstove ir rinkos dalyviais, kurio metu buvo aptartos geležinkelių sektoriaus reguliavimo aktualijos Lietuvoje ir ES. Susitikimo metu skaityti pranešimai:

2017 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos iniciatyva RRT vyko suinteresuotųjų institucijų pasitarimas dėl ITS (angl. „Inteligent Transport Sysytem“) sistemų diegimo reikalavimų. Susitikimo metu skaitytas pranešimas:

Informacija atnaujinta 2019-04-01