VEIKLOS SRITYS:

2020 m.

2020 m. lapkričio 30 d. Spektro inžinerijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Banevičius dalyvavo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Europos regiono reguliavimo forume (angl. ITU Regional Regulatory Forum for Europe) ir skaitė pranešimą apie RRT sukurtą LTE matavimo įrankį.

2020 m. lapkričio 26 d. Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vedėja Inga Rimkevičienė dalyvavo ITU vaikų apsaugos internete Europos forume. Skaitė pranešimą apie RRT patirtį vaikų apsaugos internete srityje.

2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvių terminologijos forumo (LTF) seminare „Grėsmių akivaizdoje. Kovingoji terminologija“ I. Rimkevičienė,Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vedėja, skaitė pranešimą „Grėsmių terminija“

 

2020 m. spalio 22 d. direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė  dalyvavo nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje ,,ITU virtualusis skaitmeninis pasaulis 2020‘‘ (angl. ITU Virtual Digital World 2020). L. Rainienė Ministrų apskritojo stalo diskusijoje ,,Skaitmeninių technologijų vaidmuo COVID 19 pandemijos metu ir po jos‘‘ pristatė Lietuvos reguliuotojo patirtį ryšium su Covid-19 (galite išgirti nuo 57 min).

 

2020 m. spalio 29 d. RRT drauge su asociacija INFOBALT suorganizavo internetinį seminarą verslo įmonių atstovams „eIDAS REGLAMENTAS: ELEKTRONINIS PARAŠAS IR KITI ĮRANKIAI PROCESŲ SKAITMENIZAVIMUI. Seminare RRT ir INFOBALT atstovai pristatė eIDAS potencialo panaudojimo galimybes ir eIDAS įrankius, kurie praverčia skaitmenizuojant procesus, apžvelgė elektroninio parašo naudojimo praktinius aspektus. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovė apžvelgė elektroninių dokumentų specifikacijų klausimus. Seminarą moderavo RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė.

 

 

2020 m. birželio 29 d. Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vedėja Inga Rimkevičienė dalyvavo ITU vebinare dėl vaikų ir jaunimo apsaugos internete Europoje, kuriame pristatė RRT patirtį šioje srityje. Skaitytas pranešimas.

2020 m. sausio mėn. 30 d. RRT vyko susitikimas su Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjais.

Informacija atnaujinta 2021-01-28