VEIKLOS SRITYS:

Priminimas TV įrangos tiekėjams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) televizijos signalų priėmimo įrangos tiekėjams primena, kad nuo 2013 m. lapkričio 26 d. 790–862 MHz radijo dažnių juosta Lietuvoje nebenaudojama televizijos programoms transliuoti. Ši juosta paskirta judriojo ryšio operatoriams, kurie ją naudoja LTE technologija pagrįstoms belaidžio plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugoms teikti.

Pastebima, kad Lietuvos rinkoje toliau prekiaujama skaitmeninės antžeminės televizijos signalų priėmimo sistemų elementais (antenomis, stiprintuvais), kurie skirti televizijos transliavimui nebenaudojamo radijo bangų diapazono signalams priimti ir sustiprinti. Įspėjame, kad naudojant tokius elementus skaitmeninės antžeminės televizijos priėmimui gali trukdyti šiuo metu sparčiai vystomų LTE tinklų signalai.

RRT pažymi, kad radijo dažnių spektro paskirties nustatymas ar keitimas Lietuvoje yra dinamiškas procesas, glaudžiai susijęs su pasaulinėmis radijo ryšio technologijų raidos tendencijomis.

Įrangos atsparumas LTE sistemų trukdžiams paprastai pabrėžiamas jos techninėje dokumentacijoje, šiai savybei pažymėti dažnai panaudojamas toks ženklinimas:

Informacija atnaujinta 2019-02-05