VEIKLOS SRITYS:

Pristatyta Dvynių projekto Ukrainoje ketvirčio veikla

2021 sausio 19 d.

2021 m. sausio 15 d. įvyko nuotolinis Dvynių projekto Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo  komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“ Priežiūros komiteto posėdis, kuriame pristatyta šio projekto penktojo veiklos ketvirčio ataskaita.

Giedrius Pūras, nuolatinis Dvynių projekto patarėjas Ukrainoje, pasidžiaugė, kad nepaisant besitęsiančios pandemijos situacijos ir toliau aktyviai vyko projekto veikla. Ekspertai nuotoliniu būdu intensyviai vykdė misijas, organizavo mokymus ir seminarus.  Siekiant Ukrainos kolegoms perduoti kuo platesnę ES šalių patirtį, prie Lietuvos ir Latvijos ekspertų prisijungė ir  Lenkijos bei Vokietijos reguliuotojų atstovai.

Alexander Zhyvotovsky, Ukrainos reguliuotojo (NCCIR) vadovas ir Ukrainos projekto lyderis, informavo, kad 2021 m. sausio 12 d. Ukrainos prezidentas pasirašė Ukrainos Elektroninių ryšių įstatymą, kurio įsigaliojimas numatytas nuo 2022 m. sausio 1 d. Šis įstatymas buvo parengtas remiantis naujausiu ES reguliavimu, įtvirtintu Europos elektroninių ryšių kodekse, ir bus ženklus elektroninių ryšių reguliavimo sistemos Ukrainoje pokytis. Todėl per šiuos metus NCCIR laukia svarbus darbas parengti įstatymą įgyvendinančius teisės aktus. Be to, buvo nutarta reguliavimo institucijos funkcionavimo aspektus (nepriklausomumas, teisės ir funkcijos) apibrėžti atskirame Reguliuotojo įstatyme, kurio projektas yra įregistruotas Ukrainos parlamente ir dėl jo vyksta intensyvios diskusijos.

Feliksas Dobrovolskis, Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius, Dvynių projekto lyderis, pabrėžė, jog projekte dalyvaujantys ekspertai yra pasirengę konsultuoti kolegas rengiant antrinius teisės aktus, reikalingus įgyvendinant naująjį Ukrainos elektroninių ryšių įstatymą bei analizuojant Reguliavimo įstatymo projektą.

Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

  • Ukrainos nacionalinei reguliavimo institucijai buvo pristatyta Lietuvos ekonominių sankcijų teisinio reguliavimo sistema, pasidalinta patirtimi, kaip atliekama ūkio subjektų veiklos priežiūra, taip pat pasiūlytos rekomendacijos, kuriuos teisės aktus reikia parengti, siekiant patobulinti ekonominių sankcijų skyrimo instituto reglamentavimą ir taikymą.
  • Parengtas Galutinio paslaugų gavėjo teisių, naudojantis elektroninių ryšių turinio paslaugomis, užtikrinimo gairių projektas.
  • Lietuvos ir Latvijos ekspertai vedė seminarus Ukrainos valstybinių institucijų atstovams esminių ryšių reguliuotojo nepriklausomumo aspektų klausimais. Pagrindinės seminarų temos: reguliuotojo nepriklausomumo svarba, sprendimų galia ir įtaka elektroninių ryšių rinkos žaidėjams, bendradarbiavimas su vartotojų teises ginančiomis, konkurencijos priežiūrą vykdančiomis institucijomis.
  • Organizuotas seminaras Ukrainos el. ryšių rinkos dalyviams, institucijų atstovams ir pristatyta ES patirtis vartotojų informavimo srityje. Pagrindinės temos: vartotojų informavimas apie paslaugų kokybę, reguliuotojo ir rinkos dalyvių vaidmuo komunikuojant su vartotojais, naudojami informacinių išteklių įrankiai.
  • Pradėta rinkos poveikio įvertinimo analizė: rinkos apibrėžimo etapas, parengti klausimynai ir surinkti pradiniai duomenys.

Daugiau apie projektą:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė ‒ 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Dvynių programa yra Europos Sąjungos institucinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir šalių partnerių priemonė. Dvynių projektas grindžiamas tiesioginiais žinių ir patirties mainais.

Informacija atnaujinta 2021-03-21