VEIKLOS SRITYS:

Pristatyta Dvynių projekto Ukrainoje ketvirčio veiklos ataskaita

2020 rugpjūčio 14 d.

2020 m. rugpjūčio 7 d. įvyko Dvynių projekto Ukrainoje Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“ trečiasis Priežiūros komiteto posėdis, kuriame pristatyta šio projekto trečiojo veiklos ketvirčio ataskaita. Kilus COVID-19 pandemijai, įvedus kelionių apribojimus, Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ekspertai intensyviai ir sėkmingai tęsė pradėtas veiklas nuotoliniu būdu.

Projekto veiklos vykdymo 2020 m. kovo – birželio mėn. laikotarpiu 16 Lietuvos ir Latvijos reguliuotojų ekspertų 70 darbo dienų vykdė nuotolines misijas, kuriose dalyvavo per 70 Ukrainos institucijos darbuotojų. Misijų metu pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

  • Parengtas Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų nagrinėjimo taisyklių projektas. Išanalizuotas tiek galiojančiame Ukrainos Elektroninių ryšių įstatyme, tiek naujai rengiamame šio įstatymo projekte įtvirtintas reglamentavimas.
  • Parengta naujai rengiamame Ukrainos Elektroninių ryšių įstatymo projekte numatomo įtvirtinti reglamentavimo analizė. Pateikti pasiūlymai dėl konkrečių nuostatų tobulinimo, siekiant užtikrinti, kad galutinių paslaugų gavėjų teisių ir tinklo neutralumo reglamentavimas atitiktų Europos elektroninių ryšių kodekso (Direktyvos (ES) 2018/1972) ir Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatas.
  • Parengtos nediskriminacinių interneto prieigos paslaugų (tinklo neutralumo ir atviro interneto taisyklių) stebėjimo ir užtikrinimo gairės.
  • Parengta Interneto prieigos paslaugų kokybės vertinimo įrankio techninė specifikacija.
  • Parengtos Galutinių paslaugų gavėjų apsaugos praktinių aspektų gairės.
  • Išnagrinėti Ukrainos teisės aktai dėl Nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausomumo.

Šiuo metu Ukrainos Aukščiausioje Radoje yra svarstomas Elektroninių ryšių įstatymo projektas, kuriuo, be kita ko, siekiama užtikrinti elektroninių ryšių veiklos reglamentavimo atitiktį ES reikalavimams. Šio įstatymo nuostatas papildys ir šiuo metu rengiamas Nacionalinės reguliavimo institucijos įstatymo projektas, kurio vienas iš svarbiausių siekių yra užtikrinti Ukrainos reguliuotojo nepriklausomumą.

Dvynių projektu yra siekiama stiprinti Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijos gebėjimus vykdyti elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėjimo ir rinkos analizės funkcijas, kurios yra itin svarbios užtikrinant tinkamą elektroninių ryšių paslaugų teikimą ir rinkos funkcionavimą. Nors Dvynių projektas nėra tiesiogiai susijęs su rengiamu Nacionalinės reguliavimo institucijos įstatymo projektu, tačiau, esant poreikiui, Ukrainos nacionalinės reguliavimo institucijai bus teikiama visa būtina  ekspertinė pagalba vertinant šio įstatymo projekto nuostatų atitiktį ES teisei.

 Daugiau apie projektą:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė ‒ 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Dvynių programa yra Europos Sąjungos institucinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir šalių partnerių priemonė. Dvynių projektas grindžiamas tiesioginiu žinių ir patirties mainais.

Informacija atnaujinta 2020-08-19