VEIKLOS SRITYS:

Pristatyta Dvynių projekto Ukrainoje pirmojo veiklos ketvirčio ataskaita

2020 sausio 23 d.

2020 m. sausio 22 d. Kijeve, Ukrainoje, įvyko Dvynių projekto pirmasis oficialus Priežiūros komiteto posėdis, kuriame pristatyta pirmojo ketvirčio veiklos ataskaita. Posėdyje dalyvavo atstovai iš Lietuvos ir Latvijos reguliuotojų institucijų, Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos ir atstovas iš ES delegacijos Ukrainoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 22 ekspertų misijos (iš viso ‒ 63 darbo dienos). Pirmojo ataskaitinio ketvirčio įgyvendinimo laikotarpiu didžiausias dėmesys buvo skiriamas esamos situacijos analizei. Ekspertinių misijų metu buvo siekiama išanalizuoti Ukrainos reguliuotojo norminius ir kitus dokumentus, susijusius su elektroninių ryšių paslaugų kokybės vertinimu ir galutinių vartotojų apsauga, įrenginių patekimo į rinką sąlygomis, esamas rinkos sąlygas ir norminius įsipareigojimus didmeninėse skambučių užbaigimo rinkose.  Valstybių narių ekspertai pateikė rekomendacijas, kaip patobulinti skambučių užbaigimo tarifų reguliavimo sistemą Ukrainoje, pristatė geriausią ES praktiką elektroninių ryšių paslaugų kokybės vertinimo ir  vartotojų teisių gynimo srityje.

Giedrius Pūras,  nuolatinis Dvynių projekto patarėjas Ukrainoje, atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Ukrainos Aukščiausioje Radoje svarstomas Elektroninių ryšių įstatymo projektas, kuris suformuos Ukrainos elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo sistemą ir turės įtakos tolesnei Dvynių projekto įgyvendinimo veiklai.

Priežiūros komiteto posėdyje taip pat buvo patvirtintas ateinančių šešių mėnesių (nuo 2019-12-08 iki 2020-06-07) veikos planas ir biudžetas.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Informacija atnaujinta 2020-01-31