VEIKLOS SRITYS:

Pristatytos Europos pašto sektoriaus tendencijos

2022 kovo 1 d.

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP), kurią sudaro pašto paslaugos sektorių reguliuojančių nacionalinių institucijų atstovai, paskelbė ataskaitą apie svarbiausius pašto paslaugos rinkos rodiklius (angl. ERGP Report on Postal Core Indicators). Šioje ataskaitoje analizuojami 33 šalių[1] 2016‒2020 metų pašto rinkos duomenys, vertinant kainas, rinkos struktūrą, pašto siuntų kiekius ir pajamas, pašto tinklą, užimtumą bei investicijas. Ataskaitoje Europa yra skirstoma į keturis regionus: Vakarų šalys, Pietų šalys, Rytų šalys ir ne ES šalys. Lietuva priskiriama prie Rytų Europos šalių.

Ataskaitoje vertinama Covid-19 pandemijos įtaka pašto sektoriui 2020 m. Apklausus nacionalines reguliavimo institucijas, devynios šalys, tarp jų ir Lietuva, nurodė, kad komercijos padidėjimas susijęs su pandemija , kuris lėmė dar labiau išaugusį pašto siuntinių, ypač vidaus, skaičių. ERGP analizuojamose šalyse 2016–2020 m. laikotarpiu bendras pašto siuntinių kiekis kasmet augo vidutiniškai po 11 proc. (didžiausias augimas fiksuotas Pietų Europoje – vidutiniškai po 17 proc. per metus), o 2020 m., palyginti su 2019 m., pašto siuntinių skaičius padidėjo net 27 proc. ir pasiekė 10 530 mln. vnt. Pašto siuntinių kiekio augimas matomas visose šalyse, išskyrus Bulgariją (joje sumažėjo 77 proc.). Labiausiai pašto siuntinių kiekis pakilo Airijoje (94 proc.), Šiaurės Makedonijoje (86 proc.) ir Lietuvoje (55 proc.). Už pašto siuntinių pristatymą gautos pajamos ERGP nagrinėjamose šalyse per metus išaugo 18 proc. Daugiausiai jos augo Šiaurės Makedonijoje (67 proc.), Turkijoje (62 proc.) ir Airijoje (50 proc.). Lietuvoje šios pajamos išaugo 27 proc.

Dėl pandemijos metu taikytų tarpvalstybinių apribojimų, tarptautinių gaunamųjų pašto siuntinių skaičius augo lėčiau ir jų dalis nuo bendro pašto siuntinių kiekio ERGP nagrinėjamose šalyse 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 1,5 proc. punkto bei siekė 10,3 proc. Sumažėjimas matomas 14-oje iš 25 šalių, kurios pateikė siuntinių skirstymo pagal kryptis duomenis. Lietuvoje tarptautinių gaunamųjų pašto siuntinių dalis nuo bendro pašto siuntinių skaičiaus atitinkamu laikotarpiu šiek tiek paaugo (nuo 17 iki 20 proc.).

Vertinant pašto siuntinių skaičių nuo bendro pašto siuntų skaičiaus, 2020 m., palyginti su 2016 m., pašto siuntinių dalis išaugo visose šalyse, išskyrus Bulgariją ir Čekiją. Didžiausias augimas, nuo 16 iki 39 proc., fiksuotas Lietuvoje. Pagal dydį 2020 m. tai buvo antras rodiklis ERGP nagrinėjamose šalyse po Turkijos, kurioje pašto siuntiniai sudarė 89 proc. visų pašto siuntų. Vidutiniškai Europos šalyse pašto siuntiniai užėmė 21 proc. pašto siuntų rinkos.

Korespondencijos siuntų skaičius analizuojamu 2016–2020 m. laikotarpiu ir toliau mažėjo. ERGP nagrinėjamose šalyse sumažėjo vidutiniškai po 7 proc. per metus ir 2020 m. siekė 39 340 mln. vnt. Labiausiai mažėjo Pietų Europoje – po 11 proc. kasmet. 2020 m., palyginti su 2019 m., ERGP analizuojamose šalyse bendras korespondencijos siuntų kiekis sumažėjo 12 proc. Šis skaičius mažėjo visose šalyse, išskyrus Juodkalniją (augo 2 proc.). 2019–2020 m. laikotarpiu pajamos, gautos už korespondencijos siuntas, ERGP nagrinėjamose šalyse sumažėjo 9 proc. Labiausiai mažėjo Šiaurės Makedonijoje (40 proc.), Bulgarijoje ir Italijoje (po 25 proc.).  Nedidelis augimas fiksuotas tik Serbijoje (2 proc.) ir Slovėnijoje (0,4 proc.). Lietuvoje pajamos, gautos už korespondencijos siuntas, 2019–2020 m. laikotarpiu nukrito 14 proc.

Pagal ataskaitoje pateiktus duomenis galima daryti išvadą, kad paštomatų skaičius ERGP analizuojamose šalyse sparčiai auga. 2020 m. paštomatų skaičius buvo 1,6 karto didesnis nei 2019 m. ir siekė 49 289 vnt. Didžiausias augimas matomas Norvegijoje (padidėjo 7,3 karto), Čekijoje (padidėjo 6,4 karto) ir Kipre (padidėjo 3 kartus). Lietuvoje bendras paštomatų skaičius per metus padidėjo 1,5 karto – nuo 550 iki 836 vnt.

Vertinant kainas, 2020 m., palyginti su 2019 m., jos augo visuose regionuose, o didžiausias augimas fiksuotas Rytų Europoje. Visgi čia kainos išlieka mažiausios. Pvz., 2020 m. sausio 1 d. išsiųsti pirmenybinę vidaus korespondencijos siuntą iki 20 gramų Rytų Europos šalyse kainavo vidutiniškai 0,72 Eur, ERGP nagrinėjamose šalyse šių siuntų kainų vidurkis buvo 0,95 Eur, o brangiausiai tokią siuntą išsiųsti kainavo Vakarų Europos šalyse – 1,32 Eur. Lietuvoje tokios siuntos kaina siekė 0,55 Eur.

Visos ERGP parengtos ataskaitos yra skelbiamos darbo grupės internetiniame tinklalapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_lt rubrikos „Meetings, documents and consultations“ skiltyje „ERGP documents 2021“.

 

[1] Šalių sąrašas pateikiamas ataskaitos ERGP Report on Postal Core Indicators 3 priede, 133 p.: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48634

Informacija atnaujinta 2022-03-01