VEIKLOS SRITYS:

Privalote tai patikrinti, jei per atostogas nenorite likti be ryšio

2023 rugpjūčio 3 d.

Į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) kreipėsi Majoto saloje apsilankiusi vartotoja, kuri ten būdama negalėjo naudotis savo mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugomis. Nagrinėjant ginčą tarp vartotojos ir operatoriaus „Tele2“, paaiškėjo, kad Majoto saloje šis operatorius paslaugų iš viso neteikia. Pati sala yra Prancūzijos užjūrio teritorijos dalis.

„Viena iš pamokų vartotojams – prieš keliaudami į užsienį, ypač mažiau lankomas šalis, pasitikslinkite, ar atitinkamoje šalyje bus galimybė naudotis paslaugų teikėjo paslaugomis ir kokiomis sąlygomis. Išsprendę šį ginčą, informavome „Tele2“ apie būtinybę tikslinti viešai skelbiamą ir sutartiniuose dokumentuose nurodomą informaciją dėl paslaugų teikimo užsienyje, įskaitant ES užjūrio teritorijas ir atokiausius regionus“, – sako Ugnė Ramaneckienė, RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja.

Pasak vartotojos, kuri kreipėsi į RRT, negalėdama naudotis paslaugomis, ji patyrė daug streso ir finansinių nuostolių, todėl reikalavo įpareigoti operatorių suteikti jai kompensaciją. Savo lūkesčius moteris grindė tuo, kad Majotas yra Europos Sąjungos dalis.

„Tuo metu operatorius mums pranešė, kad paslaugų Majote neteikia, o teikėjos bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose numatyta, jog vartotoja teikėjos mobiliojo ryšio paslaugomis gali naudotis Lietuvoje ir teikėjos nurodytose užsienio šalyse. Anot operatoriaus, prieš vykdama į mažiau lankomą šalį, vartotoja turėjo pasitikrinti informaciją jo interneto svetainėje“, – teigia U. Ramaneckienė.

RRT įvertinusi visas ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes konstatavo, kad vartotoja, vadovaudamasi sutartiniuose dokumentuose ir operatoriaus interneto svetainėje pateikta informacija, turėjo pagrįstą lūkestį tikėtis, kad išvykusi į Majotą galės naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis.

„Mes taip pat konstatavome, kad operatorius nepateisino minėtų vartotojos lūkesčių, todėl turi prisiimti su tuo susijusią riziką ir atsakomybę dėl vartotojos patirtų nuostolių atlyginimo. Taigi, priėmėme sprendimą iš dalies tenkinti vartotojos reikalavimus ir įpareigojome kompensuoti vartotojai tiesiogiai su nesuteiktomis paslaugomis priežastiniu ryšiu susijusius nuostolius: mokėjimo plano mokestį, paskaičiuotą proporcingai už laikotarpį, kurį vartotoja negalėjo naudotis paslaugomis būdama Majote“, – aiškina RRT vartotojų teisių ekspertė.

Priimant sprendimą, buvo atsižvelgta į tai, jog Majotas nuo 2014 m. turi atokiausio ES regiono statusą ir yra ES, kaip Prancūzijos užjūrio teritorijos, dalis, kuriai taikoma ES teisė, įskaitant tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą ES reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat buvo įvertintos teikėjos sutartiniuose dokumentuose įtvirtintos sąlygos dėl paslaugų teikimo ES/EEE šalyse bei aplinkybė, jog teikėja savo interneto svetainėje skelbia, kad tarptinklinio ryšio paslaugas teikia Prancūzijoje ir nenurodo jokių išimčių dėl paslaugų neteikimo tam tikrose Prancūzijos teritorijos dalyse.

„Papildomai, atsižvelgę į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, kreipėmės į „Tele2“ informuodami apie būtinybę tikslinti viešai skelbiamą ir sutartiniuose dokumentuose nurodomą informaciją apie paslaugų teikimą užsienyje, įskaitant ES užjūrio teritorijas ir atokiausius regionus“, – pabrėžia U. Ramaneckienė, RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja.

Informacija atnaujinta 2023-08-03