VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų stočių registravimas

Radijo mėgėjas, pageidaujantis užregistruoti radijo stotį(is), turi užpildyti Radijo mėgėjo stoties(čių) registravimo formą (.docx ) ir ją pateikti Tarnybai el. paštu [email protected].

Prašome registravimo formas užpildyti elektroniniu būdu, nurodant tikslius duomenis apie registruojamas radijo stotis atitinkamuose formos lentelių laukuose, ir užpildytą rinkmeną išsaugoti nekeičiant jos formato, taip sudarant galimybes automatiškai nuskaityti ir perkelti pateikiamus duomenis į duomenų bazę.

Visi registravimo formų lentelių laukai turi būti užpildyti, išskyrus lauką Susijusi informacija (jei neturite kitos galimai reikšmingos informacijos apie stoties įrengimą, pvz. antenų kryptingumo diagramos ir pan.)

Registravimo formose numatyta galimybė naudojantis + ženklais, pagal poreikį:

– pridėti eilutes reikalingoms radijo dažnių juostoms nurodyti (įdiegtas automatinis radijo dažnių juostų sąrašo pateikimas) pildomose radijo stoties registravimo formos lentelėse arba
– pridėti kitą registruojamą stotį, kai turimos stacionarios stotys įrengtos skirtingose vietose, ar
– pridėti kitą registruojamą stotį, jei turimos kelios mobilios ar nešiojamos (tik, kai P> 5W) stotys.

Radijo stotis laikoma užregistruota, kai Tarnyba, įvertinusi Radijo stoties registravimo formoje nurodytus radijo stoties techninius ir kitus parametrus, informuoja elektroniniu paštu, nurodytu Radijo stoties registravimo formoje, kad radijo stotis yra užregistruota.

Informaciją apie RRT užregistruotas radijo mėgėjų stotis, po tam tikro laiko bus galima pasitikrinti prisijungus prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos radijo dažnių valdymo posistemės.

Informacija atnaujinta 2020-11-03