VEIKLOS SRITYS:

3400–3700 MHz radijo dažnių juostos aukcionas

2022 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba priėmė nutarimą, kuriuo aukciono laimėtojais patvirtino: UAB „Tele2“, laimėjusią teisę naudoti 3400‒3500 MHz radijo dažnių juostą, Telia Lietuva, AB, laimėjusią teisę naudoti 3500‒3600 MHz radijo dažnių juostą ir UAB „Bitė Lietuva“, laimėjusią teisę naudoti 3600‒3700 MHz radijo dažnių juostą.

2022 m. rugpjūčio 5 d. RRT paskelbė preliminarius Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400-3700 MHz radijo dažnių juostos rezultatus

2022 m. birželio 14 d. patvirtintas RRT Tarybos pirmininko įsakymu Nr. 1V-427 dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-545 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) komisijos sudarymo“ pakeitimas.

2022 m. gegužės 31 d. RRT skelbia Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400-3700 MHz radijo dažnių juostos dalyvių sąrašą: UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“Telia Lietuva, AB.

2022 m. gegužės 24 d. paaiškinimas.

2022 m. kovo 31 d. RRT paskelbė aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400-3700 MHz radijo dažnių juostos. Tai dar viena radijo dažnių juosta, kurią naudojant Lietuvos Respublikos teritorijoje bus diegiami naujos kartos 5G mobiliojo ryšio tinklai ir teikiamos 5G elektroninių ryšių paslaugos.

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-239 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų.

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-227 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas. (2022 m. balandžio 27 d. techninės klaidos ištaisymas)

2022 m. kovo 22 d. RRT direktoriaus įsakymu (1.9E)1V-207 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas

2022 m. kovo 17 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašą (pridedamas Aprašo 3 priedo grafinis atvaizdavimas), (derinimo pažyma).
Projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei iki 2022 m. kovo 25 d.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos

2022 m. sausio 7 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą. Pastabų ir pasiūlymų buvo laukiama iki 2022 m. vasario 6 d.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabos
Piliečio G.V. pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos

2021 m. birželio 4 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-545 sudaryta Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažniu (kanalus) komisija.

2020 m. birželio 15 d. RRT gavo UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą peržiūrėti šiuo metu ruošiamo Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą. RRT kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti savo pastabas dėl šio siūlymo.

2020 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 577 dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo.

Informacija atnaujinta 2022-08-19