VEIKLOS SRITYS:

713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų aukcionas

2022 m. kovo 25 d. RRT skelbia Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų dalyvių sąrašą: UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, Telia Lietuva, AB.

2022 m. kovo 4 d. RRT direktoriaus įsakymu (1.9E)1V-153 patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimas.

2022 m. vasario 11 d. paaiškinimai.

2022 m. vasario 3 d. RRT viešai konsultuojasi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto. Projektas buvo pateiktas konsultacijoms iki 2022 m. vasario 17 d. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2022 m. sausio 24 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-56 patvirtintas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo pakeitimas.

2022 m. sausio 20 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-44 patvirtintas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimas (derinimo pažyma).

2021 m. gruodžio 30 d. paaiškinimai.

2021 m. gruodžio 22 d. RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo. Projektas buvo pateiktas konsultacijoms iki 2022 m. sausio 5 d. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2021 m. gruodžio 22 d. paaiškinimai.

2021 m. gruodžio 21 d. paaiškinimai.

2021 m. gruodžio 9 d. RRT viešai konsultavosi dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo. Projektas buvo pateiktas konsultacijoms iki 2021 m. gruodžio 15 d.

2021 m. spalio 25 d. RRT paskelbė aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713-733 MHz ir 768-788 MHz radijo dažnių juostų. Naudojant šiuos radijo dažnius (kanalus)  Lietuvos Respublikos teritorijoje bus diegiami naujos kartos 5G mobiliojo ryšio tinklai ir teikiamos 5G elektroninių ryšių paslaugos. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2021 m. spalio 25 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-968 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų.

2021 m. spalio 22 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-964 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas.

2021 m. spalio 21 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-957 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimas.

2020 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 577 dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo.

Informacija atnaujinta 2022-04-01