VEIKLOS SRITYS:

Leidimai naudoti laivų ir orlaivių stotis

RRT išduoda leidimus naudoti laivų ir orlaivių stotis. Šie leidimai privalomi visiems laivų ar orlaivių stočių naudotojams.

  • Galiojančių leidimų naudoti laivų stotis paieška
  • Galiojančių leidimų naudoti orlaivių stotis paieška
Prašymo teikimas

Prašymo išduoti leidimą naudoti laivo stotį pavyzdinė formapdf.
Prašymo išduoti leidimą naudoti orlaivio stotį pavyzdinė forma, pdf.

Prašymą išduoti leidimą RRT galima pateikti šiais būdais:

Elektroniniu būdu:

Paštu adresu:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14
LT-03219 Vilnius

Kartu su prašymu turi būti pateikti Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklėse nurodyti priedai.

Teikiamas prašymas bei jo priedai turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių reikalavimus.

Vadovaudamiesi Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių 7.2. punktu, rekomenduojame pareiškėjui kartu su prašymu išduoti leidimą naudoti orlaivio stotį pateikti ir galiojančio orlaivio registravimo Lietuvos Respublikos  civilinių orlaivių registre galiojančio liudijimo kopiją.

Prašymą išduoti leidimą naudoti laivo ar orlaivio stotį teikia asmuo, kurio vardu laivas arba orlaivis įregistruotas Lietuvos Respublikoje. Taip pat prašymą gali pateikti ir laivo arba orlaivio savininko įgaliotas asmuo, kartu su prašymu pateikdamas įgaliojimą.

Ką daryti, jei baigėsi ar greitai baigsis leidimo naudoti laivo ar orlaivio stotį galiojimas

Jei baigėsi ar greitai baigsis jums išduoto leidimo naudoti laivo ar orlaivio stotį galiojimas, jums reikia pateikti prašymą išduoti naują leidimą.
Prašymą rekomenduojame pateikti ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki senojo leidimo galiojimo termino pabaigos.
Prašymo formą rasite skiltyje „Prašymo teikimas„.

 

Laivų stočių registravimas (156–157,45 MHz/160,6–162,05 MHz, didžiausia leisitina galia 5 W)

Užregistruota gali būti tik nešiojama, labai aukštų dažnių laivų (LAD) stotis, veikianti 156–157,45 MHz ir 160,6–162,05 MHz radijo dažnių juostose, kurios didžiausia leistina spinduliuotės galia neviršija 5W.
Užregistruotą laivo stotį jūs turėsite teisę naudoti be atskiro leidimo tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinėje jūroje.
Visais kitais atvejais laivo stoties naudojimui būtina gauti Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą naudoti laivo stotį.

Laivo stotis bus laikoma užregistruota, kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba informuos jus elektroniniu paštu, nurodytu laivo stoties registravimo formoje, kad laivo stotis yra užregistruota.
Laivo stoties registracija galioja 5 metus.

Laivo stoties registravimas atliekamas elektroniniu būdu, identifikuojant pareiškėją elektroninėmis priemonėmis (per elektroninę bankininkystę, elektroniniu parašu ar kitokia elektronine atpažinties priemone).
Jei jūs tokiomis priemonėmis nesinaudojate, prašymą išduoti leidimą naudoti laivo stotį pateikite Ryšių reguliavimo tarnybai.

Čia jūs galite užregistruoti laivo, kuris jūsų vardu registruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, stotį:

REGISTRUOTI LAIVO STOTĮ

Laivo stoties registravimo instrukcija

Jei turite klausimų, skambinkite tel. (8 5) 210 5642 arba 8 658 20939

 

 

Užmokestis už už sąlygų naudoti laivo arba orlaivio stotį nustatymą ir valstybės rinkliava už leidimo išdavimą

Leidimas naudoti laivo ar orlaivio stotį išduodamas tik sumokėjus vienkartinį sąlygų naudoti laivo arba orlaivio stotį nustatymo užmokestį ir valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. Tarnyba, gavusi prašymą išduoti leidimą naudoti laivo ar orlaivio stotį, išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodomi užmokesčių ir rinkliavos mokėjimo rekvizitai.

Jeigu sąlygų nustatymo užmokestis ir valstybės rinkliava mokami už kitą fizinį arba juridinį asmenį, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti asmens, už kurį atliekamas mokėjimas, vardą, pavardę ar pavadinimą.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Prašymus išduoti leidimus naudoti laivų ar orlaivių stotis siųskite el. paštu [email protected]

Konsultacijos laivų ir orlaivių stočių naudojimo bei leidimų išdavimo klausimais:
tel. +370 658 20939

Informacija atnaujinta 2023-06-06