VEIKLOS SRITYS:

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus)

Jei RRT nėra nustačiusi, kad radijo dažnius ir radijo dažnių kanalus galima naudoti be atskiro leidimo, asmuo, prieš pradėdamas naudoti elektroninių ryšių išteklius, privalo pateikti RRT nustatytos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius skaičius neribojamas, išskyrus atvejus, kai būtina jį riboti, kad būtų užtikrintas efektyvus radijo dažnių, radijo dažnių kanalų naudojimas, taip pat jei konkretūs elektroninių ryšių ištekliai turi išskirtinę ekonominę vertę ir (ar) yra neišvengiamas elektroninių ryšių išteklių trūkumas ir jei tai atitinka proporcingumo principą. Pagal tai leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) skiriami į:

  • leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių skaičius yra ribotas;
  • leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių skaičius nėra ribojamas.

RRT nustačiusi, kad galima skirti radijo dažnius, radijo dažnių kanalus tuo atveju, kai leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius yra ribotas, nustatyta tvarka ir sąlygomis skelbia išvadą ir praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) arba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą ar aukcioną.

Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių skaičius yra ribotas

380–385 MHz / 390–395 MHz radijo dažnių juostos
Skaitmeninių pagalbos tarnybų radijo ryšio sistemų specialiojo kamieninio radijo ryšio tinklai

Leidimas ir naudojimo sąlygos
Leidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2009-05-05 Nr. (11.13) 4R-032Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lietuvos Respublika2028-09-01

410–430 MHz radijo dažnių juosta
Siaurajuostės kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemos
 

450–470 MHz radijo dažnių juosta
Sausumos judriosios tarnybos tinklai
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
nėra galiojančių leidimų
 

470–694 MHz radijo dažnių juosta
Skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai

 


703-733 MHz / 758-788 radijo dažnių juosta
Antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2022-09-26 Nr.(11.13Mr)13R-251
2022-09-21 sprendimas Nr.(1.46E)2SP-300
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2042-09-26
2022-09-26 Nr.(11.13Mr)13R-252
2022-09-21 sprendimas Nr.(1.46E)2SP-299
Telia Lietuva, ABLietuvos Respublika2042-09-26
2022-10-11 Nr.(11.13Mr)13R-253
2022-10-11 sprendimas Nr.(1.46E)2SP-366
UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika2042-10-11

791–821 MHz / 832–862 MHz radijo dažnių juostos
Antžeminės radijo ryšio sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2013-11-26 Nr. (11.13) 13R-0109
2013-11-26 įsakymas Nr. 1V-1801
UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika2030-07-01
2013-11-26 Nr. (11.13) 13R-0110
2013-11-26 įsakymas Nr. 1V-1800
UAB „Omnitel“ (dabar Telia Lietuva, AB)Lietuvos Respublika2030-07-01
2013-11-26 Nr. (11.13) 13R-0111
2013-11-26 įsakymas Nr. 1V-1799
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2030-07-01

876–880 MHz / 921–925 MHz radijo dažnių juostos
Geležinkelių radijo ryšio tinklai
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2018-05-25 Nr. (11.13) 4R-04829
2018-05-25 įsakymas Nr. 1V-498
AB „Lietuvos geležinkeliai“Lietuvos geležinkelių linijų tinklas2028-06-01

880–915 MHz / 925–960 MHz bei 1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz radijo dažnių juostos  
Antžeminės radijo ryšio sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2016-06-10 įsakymas Nr. 1V-663
2016-07-11 Nr. (11.13) 13R-151
2016-08-05 įsakymas Nr. 1V-846
2018-05-21 įsakymas Nr. 1V-486
UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika2032-10-31
2016-06-10 įsakymas Nr. 1V-664
2016-07-11 Nr. (11.13) 13R-152
2016-08-05 įsakymas Nr. 1V-848
2018-05-21 įsakymas Nr. 1V-487
UAB „Omnitel“ (dabar Telia Lietuva, AB)Lietuvos Respublika2032-10-31
2016-06-10 įsakymas Nr. 1V-662
2016-07-11 Nr. (11.13) 13R-150
2016-08-05 įsakymas Nr. 1V-849
2018-05-21 įsakymas Nr. 1V-485
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2032-10-31

1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz radijo dažnių juostos

Antžeminės radijo ryšio sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
Įsakymas dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais radijo dažniais (kanalais) (2020-06-05 Nr. (1.9E) 1V-593)
2020-07-16 Nr. 13R-0177
2015-12-28 įsakymas Nr. 1V-1591
2016-05-12 pakeitimas
2020-06-23 pakeitimas
Telia Lietuva, ABLietuvos Respublika2026-02-23
Įsakymas dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais radijo dažniais (kanalais) (2020-06-05 Nr. (1.9E) 1V-592)
2020-07-16 Nr. 13R-0175
2016-01-19 įsakymas Nr. 1V-63
2016-05-12 pakeitimas
2020-06-19 pakeitimas
UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika2026-02-28
Įsakymas dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais radijo dažniais (kanalais) (2020-06-05 Nr. (1.9E) 1V-595)
2020-07-16 Nr. 13R-0176
2014-04-11 įsakymas Nr. 1V-530
2016-05-12 pakeitimas
2020-06-19 pakeitimas
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2026-03-06

2200–2290 MHz radijo dažnių juosta
Fiksuotojo radijo ryšio „taškas-daug taškų“ sistemos

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2011-11-07 Nr. (11.29)-11R-1UAB „Balticum TV“Klaipėda2026-11-07
2011-11-07 Nr. (11.29)-11R-2UAB „Balticum TV“Šiauliai2026-11-07
2011-11-07 Nr. (11.29)-11R-3UAB „Balticum TV“Panevėžys2026-11-07
2011-11-21 Nr. (11.29)-11R-4UAB „Cgates“Vilnius2026-11-21
2011-11-24 Nr. (11.29)-11R-5UAB „Mikrovisatos TV“Kaunas2026-11-24

2300–2400 MHz radijo dažnių juosta
Fiksuotojo arba judriojo radijo ryšio sistemos

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasLeidimas galioja iki
2014-07-24 įsakymas Nr. 1V-993
2018-02-01 įsakymas Nr. 1V-69
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0184
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0185
UAB „Bitė Lietuva“ (buvo UAB „Mezon“) 2029-07-25

2500–2690 MHz radijo dažnių juosta
Antžeminio radijo ryšio sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2012-08-28 Nr. (11.13) 13R-0068
2012-08-29 įsakymas Nr. 1V-1115
pakeitimas
2018-02-01 įsakymas Nr. 1V-66
UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika2027-08-29
2012-08-28 Nr. (11.13) 13R-0069
2012-08-29 įsakymas Nr. 1V-1116
pakeitimas
2018-02-01 įsakymas Nr. 1V-67
UAB „Omnitel“ (dabar Telia Lietuva, AB)Lietuvos Respublika2027-08-29
2012-08-28 Nr. (11.13) 13R-0070
2012-08-29 įsakymas Nr. 1V-1117
pakeitimas
2018-02-01 įsakymas Nr. 1V-65
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2027-08-29
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0185
2015-01-13 įsakymas Nr. 1V-53
pakeitimas
2018-02-01 įsakymas Nr. 1V-68
UAB „Bitė Lietuva“ (buvo UAB „Mezon“)Lietuvos Respublika2030-01-15

3400–3800 MHz radijo dažnių juosta
Antžeminio radijo ryšio sistemos, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2022-09-26 Nr. (11.13Mr)13R-249
2022-09-23 sprendimas Nr. (1.46E)2SP-305
UAB „Bitė Lietuva’Lietuvos Respublika2042-09-26
2022-09-26 Nr. (11.13Mr)13R-248
2022-09-21 sprendimas Nr.(1.46E)2SP-296
UAB „Tele2“Lietuvos Respublika2042-09-26
2022-09-26 Nr. (11.13Mr)13R-250
2022-09-21 sprendimas Nr.(1.46E)2SP-297
Telia Lietuva, ABLietuvos Respublika2042-09-26

10 GHz radijo dažnių juosta
Belaidės plačiajuostės prieigos viešieji tinklai

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0188
2016-03-10 įsakymas Nr. 1V-290
UAB „Bitė Lietuva“ (buvo UAB „Mezon“)Lietuvos Respublika2026-06-01

26 GHz radijo dažnių juosta
Belaidės plačiajuostės prieigos viešieji tinklai

Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
2002-11-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos licencija Nr. 199/2002UAB „Bitė Lietuva“Lietuvos Respublika
2002-11-29 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos licencija Nr. 202/2002UAB „Omnitel“ (dabar Telia Lietuva, AB)Lietuvos Respublika
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0187
2016-03-08 įsakymas Nr. 1V-286
UAB „Bitė Lietuva“ (buvo UAB „Mezon“)Lietuvos Respublika2026-06-01
2020-12-30 Nr. (11.13) 13R-0181
2020-12-30 įsakymas Nr. 1V-1182
UAB „Bitė Lietuva“ (buvo UAB „Mezon“)Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų bei Panevėžio rajono teritorija2024-01-31

28 GHz radijo dažnių juosta

Belaidės plačiajuostės prieigos viešieji tinklai
Leidimas ir naudojimo sąlygosLeidimo turėtojasTeritorijaLeidimas galioja iki
nėra galiojančių leidimų

Leidimai naudoti radijo ir televizijos stotis

Informacija atnaujinta 2023-06-26