VEIKLOS SRITYS:

Radijo dažnių naudojimas be atskiro leidimo

Radijo dažniai – nematerialus ribotas turtas, todėl valdomas valstybės. Radijo dažnių valdymas turi užtikrinti, kad radijo spektras, kaip ribotas ir labai paklausus išteklius, būtų naudojamas naudingiausiu visuomenei būdu ir kad, pasikeitus technologijų struktūrai ir poreikiams, atitinkamai greitai būtų pakeistas šio ištekliaus naudojimo būdas. Efektyvus valdymas sudaro tinkamas prielaidas naujoms technologijoms atsirasti ir įsitvirtinti.

Visuomenės poreikiai šioje srityje sparčiai auga. Vis plačiau gamyboje, versle ar buityje pasitelkiamos technologijos, kurioms veikti reikalingos radijo ryšiu pagrįstos sistemos. Siekiant supaprastinti ir palengvinti radijo dažnių kanalų naudojimo sąlygas, tam tikrą radijo spektro dalį leidžiama naudoti be atskiro leidimo, žinoma, iš anksto nustatytomis sąlygomis. Dažnai toks naudojimas vadinamas nelicencijuotu.

Visais kitais atvejais asmuo, prieš pradėdamas naudoti radijo dažnių kanalus, privalo pateikti RRT nustatytos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas

Informacija atnaujinta 2020-02-08