VEIKLOS SRITYS:

Radijo stočių registravimas

Reikalavimas užregistruoti radijo stotį yra taikomas tais atvejais, jei Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo III skyriaus lentelės 4 skiltyje yra įrašas „Registruojamos radijo stotys“.

Šiuo metu toks reikalavimas taikomas:

  • plačiajuostės fiksuotos bevielės prieigos radijo ryšio įrenginiams (5725–5875 MHz);
  • radijo mikrofonams (174-216MHz, 470-862MHz, 1785-1795MHz);
  • radiorelinėms linijoms (>60 GHz);
  • radijo mėgėjų stotims.

Stotys (išskyrus radijo mėgėjų) registruojamos prisijungus prie RRT elektroninių paslaugų informacinės sistemos radijo dažnių valdymo posistemės. Prisijungti prie sistemos galima čia.

Radijo mėgėjų stotys registruojamos skyriuje RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA nustatyta tvarka.


Registruotos viešųjų tinklų bazinės (centrinės) stotys

Prisijungus prie RRT elektroninių paslaugų informacinės sistemos radijo dažnių valdymo posistemės, galima gauti informaciją apie judriosios tarnybos bei viešųjų bevielių prieigos tinklų registruotas bazines bei centrines stotis.  Prisijungti prie sistemos galima čia.

Informacija teikiama tik leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) turėtojams, užregistruotiems RRT Elektroninių dokumentų teikimo sistemoje.


Pranešimas apie įrengtus mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus

Pranešimą kompetentingai institucijai apie įrengtus mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus numato Europos Komisijos 2020 m. liepos 20 d. įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1070, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos 3 straipsnio 3 dalis.

Reikalavimas taikomas E2 ir E10 klasės mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškams, atitinkantiems Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas.

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektu numatoma Ryšių reguliavimo tarnybą paskirti Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompetentinga institucija.

Iki Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projekto priėmimo, asmenys, įrengę E2 ir E10 klasės mažos aprėpties belaidžio prisijungimo taškus, atitinkančius Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, turi teisę savanoriškai per dvi savaites nuo kiekvieno tokio taško įdiegimo pranešti apie tai Ryšių reguliavimo tarnybai elektroniniu paštu [email protected] pateikdami Reglamento (ES) 2020/1070 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

 

Informacija atnaujinta 2023-03-15