VEIKLOS SRITYS:

Nacionalinė radijo dažnių lentelė ir naudojimo planas

RRT rengia ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę.

Lietuvoje radijo dažniai yra paskirstyti pagal Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę nuo 9 kHz iki 275 GHz. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė yra dokumentas, kuriame nustatytas radijo dažnių paskirstymas atsižvelgiant į radijo ryšio, įskaitant transliavimo, gamybos, mokslo, medicinos ir kt., poreikius. Ši lentelė parengta vadovaujantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) įstatais ir konvencija, ITU Radijo ryšio reglamentu ir atsižvelgiant į CEPT Bendrąją Europos dažnių paskirstymo lentelę radijo dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 3000 GHz (ERC Report 25). Radijo dažniai (kanalai) skiriami vadovaujantis RRT patvirtintomis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, radijo dažnių naudojimo planu, radijo ryšio plėtros planais ir kitais radijo ryšio naudojimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais.


Siekdama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių, radijo dažnių kanalų naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp įvairių radijo bangomis veikiančių ryšių sistemų, RRT Radijo dažnių naudojimo plane nustato radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Radijo dažnių naudojimo plane, suteikiama šiais būdais:

  • be atskiro RRT leidimo;
  • gavus RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus); leidimuose gali būti nurodomos papildomos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos.

Radijo dažnių juostų, kurios Radijo dažnių naudojimo plano II skyriaus lentelės 4 grafoje pažymėtos įrašu rezervuota, paskirtis yra rezervuota, o leidimai naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) išduodami tik pagal RRT patvirtintuose atitinkamų radijo dažnių (kanalų) juostų radijo ryšio plėtros planuose nurodytą paskirtį, terminus ir sąlygas.

Informacija atnaujinta 2020-02-06