VEIKLOS SRITYS:

Radijo dažnių planavimas ir valdymas

Radijo dažniai – ribotas valstybės valdomas turtas.

Šiuolaikinės visuomenės poreikis naudotis pažangiausiomis elektroninių ryšių paslaugomis vis labiau didina radijo dažnių paklausą. Dažnių spektras, naudojamas mobiliosios telefonijos paslaugoms teikti, bevieliu internetu transliuojamoms TV programoms transliuoti, tampa svarbia kasdienio mūsų gyvenimo dalimi. Tradicinis būdas derinti besikertančius naudojimosi radijo dažniais poreikius  yra pagrįstas planavimu, nustatant, kas ir kokiomis sąlygomis turi teisę naudotis spektru.

Sparti elektroninių ryšių technologijų ir elektroninės įrangos plėtra šiandien sukuria itin dinamišką aplinką, kurioje radijo dažnių spektro kaip ištekliaus svarba tampa ypač aktuali.

Pagrindinis radijo dažnių spektro valdymo tikslas yra sudaryti sąlygas verslui ir visuomenei naudotis naujos dinamiškos ryšių aplinkos teikiamais privalumais. Efektyvus radijo dažnių valdymas – prielaida naujoms technologijoms įsitvirtinti.

Aktualiausios radijo dažnių juostos:

700 MHz (694–790 MHz) radijo dažnių juosta

2022 m. rugsėjo 8 d. RRT Tarybos nutarimas Nr. TN-28 dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo.

2022 m. kovo 25 d. RRT skelbia Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų dalyvių sąrašą: UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“Telia Lietuva, AB.

2022 m. kovo 4 d. RRT direktoriaus įsakymu (1.9E)1V-153 patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimas.

2022 m. vasario 11 d. paaiškinimai

2022 m. vasario 3 d. RRT viešai konsultuojasi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto. Projektas buvo pateiktas konsultacijoms iki 2022 m. vasario 17 d. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2022 m. sausio 24 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-56 patvirtintas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo pakeitimas.

2022 m. sausio 20 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-44 patvirtintas aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimas.

2021 m. gruodžio 22 d. paaiškinimai

2021 m. gruodžio 21 d. paaiškinimai

2021 m. gruodžio 9 d. RRT viešai konsultavosi dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo. Projektas buvo pateiktas konsultacijoms iki 2021 m. gruodžio 15 d. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2021 m. spalio 25 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-968 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų.

2021 m. spalio 22 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-964 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas.

2021 m. spalio 21 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-957 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimas.

2021 m. spalio 4 d. RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo. Viešosios konsultacijos metu gautas pastabas galite rasti čia.

2021 m. spalio 4 d. RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto. Viešosios konsultacijos metu gautas pastabas galite rasti čia.

2021 m. liepos 1 d. RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto. Viešosios konsultacijos metu gautas pastabas galite rasti čia.

2021 m. birželio 18 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą. Viešosios konsultacijos metu gautas pastabas galite rasti čia.

2021 m. balandžio 30 d. RRT paskelbė viešajai konsultacijai Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projektą. Viešosios konsultacijos metu gautas pastabas galite rasti čia.

2020 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 577 dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo.

2019 m. rugsėjo 16 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-956 patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimas (galiojanti suvestinė redakcija).

2018 m. spalio 16 d. RRT vyko eilinis darbo grupės dėl 700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo galimybių susitikimas. Posėdžio metu buvo skaitytas pranešimas (pranešėja Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jorūnė Mikulėnaitė).

2018 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 873 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“, pakeitimo (galiojanti suvestinė redakcija).

2018 m. rugpjūčio 10 d. RRT patvirtino Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planą (RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-731).

2018 m. liepos 2 d. RRT vyko susitikimas dėl 700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo galimybių. Susitikimo metu buvo skaitytas pranešimas (pranešėja Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jorūnė Mikulėnaitė).

2018 m. kovo 22 d. RRT vyko susitikimas dėl 700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo galimybių. Susitikimo metu buvo skaitytas pranešimas (pranešėja Radijo ir televizijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jorūnė Mikulėnaitė).

2017 m. gegužės 17 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje.

2016 m. balandžio 28 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais.

800 MHz (790–862 MHz) radijo dažnių juosta

2018 m. rugsėjo 6 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-836 pakeistas Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje planas (galiojanti suvestinė redakcija).

2013 m. spalio 22-23 d. RRT skyrė radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos aukciono laimėtojams (priminimas televizijos signalų priėmimo įrangos tiekėjams).

2013 m. spalio 11 d. RRT paskelbė viešojo aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų laimėtojus.
2013 m. liepos 26 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 23 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 18 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 17 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 12 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 11 d. išaiškinimas
2013 m. liepos 11 d. išaiškinimas

2013 m. birželio 25 d. RRT paskelbė aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų:
RRT direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1V-984 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų“ paskelbimo;
RRT direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1V-983 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“.

2013 m. birželio 18 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-939 patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo (aktuali redakcija).

2013 m. birželio 17 d. 9:30 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos salėje 2 aukšte vyko Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto viešas aptarimas (posėdžio protokolas).

2013 m. birželio 5 d. 13:00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje vyko Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto viešas aptarimas (posėdžio protokolas).

2013 m. birželio 3 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos salėje 2 aukšte vyko Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–801 MHz ir 832–842 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto ir Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801–821 MHz ir 842–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projekto viešas aptarimas (posėdžio protokolas).

2013 m. gegužės 16 d. RRT paskelbė viešajai konsultacijai Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791-801 MHz ir 832-842 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projektą.
Pasibaigus viešosioms konsultacijoms pastabas ir pasiūlymus pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“.

2013 m. gegužės 6 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-730 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje planas (pakeistas 2013 m. birželio 18 d., aktuali redakcija).

2013 m. gegužės 6 d. RRT paskelbė viešajai konsultacijai Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801–821 MHz ir 842–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projektą. RRT, atsižvelgdama į gautus prašymus iš rinkos dalyvių, pakartotinai paskelbė viešajai konsultacijai Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 801-821 MHz ir 842-862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo projektą (2013 m. gegužės 16 d. redakcija). Konsultacija truks iki gegužės 31 d.

2013 m. balandžio 24 d. 10:00 val. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos salėje 2 aukšte vyko Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto viešas aptarimas (posėdžio protokolas).

2013 m. balandžio 8 d. RRT pakartotinai viešajai konsultacijai paskelbė Radijo ryšio plėtros 790-862 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą.
Pasibaigus viešosioms konsultacijoms pastabas ir pasiūlymus pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“.

2013 m. kovo 26 d. RRT paskelbė viešajai konsultacijai Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių pakeitimus (žr. https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=2511).

2013 m. sausio 29-31 d. Vilniuje vyko Ryšių reguliavimo tarnybos dvišalės derybos su Latvijos radijo ryšio administracija. Derybose buvo tariamasi dėl Latvijos televizijos stočių, veikiančių 790–862 MHz radijo dažnių juostoje, išjungimo, kad 790–682 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti judriojo ir (arba) fiksuotojo plačiajuosčio ryšio sistemoms Lietuvoje. Sutarta dėl galimybės pradėti naudoti skaitmeninio dividendo radijo dažnius judriajam plačiajuosčiam radijo ryšiui ir dėl televizijos stočių, veikiančių 790–862 MHz radijo dažnių juostoje Latvijoje ir Lietuvoje, išjungimo grafiko.

2012 m. gruožio 21 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1943 patvirtintas Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimas.

2012 m. gruodžio 13 d. RRT posėdžių salėje įvyko plėtros plano projekto viešasis aptarimas. Susitikime galėjo dalyvauti visi norintys. RRT atstovai supažindino susirinkusiuosius su esama situacija 800 MHz radijo dažnių juostoje, kurios pateiktis 3.6 MB (posėdžio protokolas).

2012 m. spalio 22 d. RRT, įvertinusi 800 MHz  radijo dažnių juostos didelę ekonominę vertę ir atsižvelgdama į gautus prašymus iš rinkos dalyvių, pakartotinai viešajai konsultacijai LR Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemyje paskelbė Plėtros plano projektą. Viešoji konsultacija truko iki 2012 m. lapkričio 21 d.

Pasibaigus viešosioms konsultacijoms atsiliepimus pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, AB „TEO“ LT, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Elektronikos fakultetas, Vilniaus Universiteto Fizikos fakultetas.

2012 m. rugsėjo 24 d. RRT viešosioms konsultacijoms paskelbė Radijo ryšio plėtros 790–862 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą (toliau – Plėtros planas) bei Radijo dažnių naudojimo plano pakeitimo projektą. Plėtros pano projekto tikslas – nustatyti radijo dažnių (kanalų) iš 790–862 MHz radijo dažnių juostos, skirtos antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, teikimo tvarką, bendrąsias šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, minimalius antžeminių sistemų diegimo pradžios ir tinklų plėtros reikalavimus.

2010 m. gegužės 6 d. priimtas Europos Komisijos sprendimas 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų.

900 MHz (880–915 MHz / 925–960 MHz) ir 1800 MHz (1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz) radijo dažnių juostos

2016 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-141 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo“

2015 m. gruodžio 10 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1532 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius ir viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) komisijos sudarymo“

Aukciono dokumentai buvo priimami RRT iki 2016 m. sausio 6 d. 14.00 val. Vokų atplėšimas įvyko 2016 m. sausio 6 d. 14.15 val. Aukcione dalyvavo UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“. Aukciono dokumentai nagrinėjami ir vertinami iki 2016 m. sausio 13 d.

2015 m. gruodžio 28 d. išaiškinimas
2015 m. gruodžio 16 d. išaiškinimas
2015 m. gruodžio 10 d. išaiškinimas
2015 m. lapkričio 24 d. išaiškinimas
2015 m. lapkričio 20 d. išaiškinimas
2015 m. spalio 28 d. išaiškinimas

2015 m. spalio 20 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1302  „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos paskelbimo“ (PDF)

2015 m. spalio 19 d. RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1292  „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo“ (PDF, DOC)

2015 m. rugsėjo 23 d. RRT pakvietė suinteresuotus asmenis į gautų pastabų ir pasiūlymų dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projekto viešą aptarimą.

2015 m. rugsėjo 14 d. viešosios konsultacijos metu pastabas ir pasiūlymus pateikė:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (žr. pasiūlymus ir papildomus pasiūlymus);
Lietuvos Respublikos finansų ministerija (žr. atsiliepimus);
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (žr. pasiūlymus);
Bendrasis pagalbos centras (žr. pasiūlymus);
UAB „Bitė Lietuva“ (žr. pasiūlymus ir papildomus pasiūlymus);
UAB „Omnitel“ (žr. pasiūlymus);
UAB „TELE2“ (žr. pasiūlymus);
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (žr. pasiūlymus);
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (siūlo aukciono apraše numatyti priemones GSM-R ryšio sistemai apsaugoti nuo LTE ir UMTS tinklų keliamų radijo trukdžių); Asociacija „INFOBALT“ (žr. pasiūlymus);
Asociacija „Investors’ Forum“ (žr. pasiūlymus);
Lietuvos laisvos rinkos institutas (žr. pasiūlymus);
Lietuvos vartotojų institutas (žr. pasiūlymus);
Lietuvos verslo konfederacija (žr. pasiūlymus ir papildomus pasiūlymus).

2015 m. rugpjūčio 12 d. RRT paskelbė viešosioms konsultacijoms Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą. Konsultacijos vyko iki 2015 m. rugsėjo 14 d.

2011 m. balandžio 18 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/251/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje.

2009 m. spalio 16 d. priimtas Europos Komisijos sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje.

 

1500 MHz (1427-1517 MHz) radijo dažnių juosta

2024 m. vasario 15 d. RRT kvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl radijo ryšio plėtros 1427–1517 MHz radijo dažnių juostoje. Apklausą rasite čia

2023 m. rugpjūčio 7 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Tarybos nutarimo dėl Radijo ryšio plėtros 1452–1492 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo projektą. Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
UAB Bitė Lietuva pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB Tele2 pastabos

2018 m. rugsėjo 13 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-868 pakeista Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė ir radijo dažnių naudojimo planas.

2018 m. balandžio 26 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/661, kuriuo Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje, iš dalies keičiamas į jo taikymo sritį įtraukiant suderintas 1427–1452 ir 1492–1517 MHz dažnių juostas.

2015 m. rugpjūčio 28 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1004 pakeistas Radijo dažnių naudojimo planas.

2015 m. gegužės 8 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje.

2100 MHz (1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) radijo dažnių juosta

2021 m. kovo 3 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-192 pakeista Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelė ir naudojimo planas. Įgyvendinamas 2020 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/667, kuriuo dėl atitinkamų 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostoms taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/688/ES.

2020 m. spalio 29 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1026 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-471 „Dėl Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros plano radijo dažnių juostose 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

2020 m. gegužės 6 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/667, kuriuo dėl atitinkamų 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostoms taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/688/ES.

2014 m. vasario 28 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-313 pakeista s Radijo dažnių naudojimo planas.

2012 m. lapkričio 5 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/688/ES dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo.

2006 m. vasario 22 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-240 patvirtinti Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose laimėtojai.

2005 m. lapkričio 17 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-990 paskelbtas Viešasis konkursas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose.

2005 m. lapkričio 17 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-989 patvirtintas Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose sąlygų aprašas.

2005 m. gegužės 10 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-471 patvirtintas Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros planas radijo dažnių juostose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz.

2,6 GHz (2500–2690 MHz) radijo dažnių juosta

2020 m. gegužės 8 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/636, kuriuo dėl 2 500–2 690 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/477/EB.

2014 m. kovo 14 d. RRT paskelbė aukcioną suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos.

RRT direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1V-390:

Įsakymas dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos paskelbimo.

RRT direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1V-389:

Įsakymas dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo.

2014 m. vasario 24 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-282 patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl radijo ryšio plėtros 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimas.

2013 m. gruodžio 30 d. RRT pakartotinai viešajai konsultacijai paskelbė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Taip pat RRT pakartotinai viešai konsultacijai paskelbė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą.

Projektai buvo pateikti viešosioms konsultacijoms iki 2014 m. sausio 27 d.

Pasibaigus viešosioms konsultacijoms atsiliepimus pateikė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

Gautų pastabų ir pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto viešas aptarimas įvyko 2014 m. vasario 4 d.

2013 m. rugsėjo 16 d. RRT viešai konsultavosi dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560-2570 MHz ir 2680-2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570-2620 MHz radijo dažnių juostos sąlygų. Projektas pateiktas viešosioms konsultacijoms iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

2013 m. liepos 10 d. RRT paskelbė viešajai konsultacijai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-470 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimą. Projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. Pastabų ir pasiūlymų negauta.

2012 m. rugpjūčio 28 d. RRT skyrė radijo dažnius (kanalus) iš 2500–2560 MHz ir 2620–2680 MHz radijo dažnių juostų viešojo konkurso laimėtojams: UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“.

2012 m. balandžio 6 d. priimtas RRT direktoriaus įsakymas Nr. 1V-442 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500–2560 MHz ir 2620–2680 MHz radijo dažnių juostų laimėtojų patvirtinimo“.

2012 m. sausio 2 d. išaiškinimas

2011 m. lapkričio 7 d. RRT paskelbė viešąjį konkursą dėl teisės naudoti 2500–2560 MHz ir 2620–2680 MHz radijo dažnių juostas:

RRT direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d.  įsakymas Nr. 1V-1091 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500–2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“;

RRT direktoriaus 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Nr. 1V-1092 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500–2560 MHz ir 2620–2680 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo“.

2011 m. gegužės 3 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-470 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje planas.

2011 m. vasario 28 d. RRT posėdžių salėje įvyko Radijo ryšio plėtros 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto aptarimas. Susitikime dalyvavo UAB „Balticum TV“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2″ ir UAB „Bitė Lietuva“ atstovai.

2010 m. balandžio 1 d. RRT paskelbė viešosioms konsultacijoms įsakymo „Dėl radijo ryšio plėtros 2500–2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ projektą. Konsultacijos vyko iki 2010 m. gegužės 31 d.

Gautos pastabos ir pasiūlymai iš UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro.

2008 m birželio 13 d. priimtas Europos Komisijos sprendimas 2008/477/EB dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas.

3,6 GHz (3400–3800 MHz) ir 4 GHz (3800–4200 MHz) radijo dažnių juostos

2024 m. vasario 28 d. RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl naujos kartos antžeminiam judriajam ir fiksuotajam radijo ryšiui (5G-NR) diegti naudojamų 3800–4200 MHz, 24,25–27,5 GHz bei 40,5–43,5 GHz radijo dažnių juostų bei dėl privačių (vidaus) ir vietinių bei regioninių (viešųjų) antžeminių belaidės plačiajuostės prieigos sistemų naudojimo ateities planų. Atsakymus į klausimus galima siųsti iki 2024 m. balandžio 10 d. Apklausą rasite čia

2022 m. rugpjūčio 18 d. RRT Tarybos nutarimas Nr. TN-26 dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo.

2022 m. gegužės 31 d. RRT skelbia Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400-3700 MHz radijo dažnių juostos dalyvių sąrašą: UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“Telia Lietuva, AB.

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-239 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų.

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-227 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas.

2022 m. kovo 22 d. RRT direktoriaus įsakymu (1.9E)1V-207 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas

2022 m. kovo 17 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašą (pridedamas Aprašo 3 priedo grafinis atvaizdavimas), (derinimo pažyma).
Projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei iki 2022 m. kovo 25 d.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos

2022 m. sausio 7 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą. Pastabų ir pasiūlymų buvo laukiama iki 2022 m. vasario 6 d.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabos
Piliečio G.V. pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos

2020 m. birželio 15 d. RRT gavo UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą peržiūrėti šiuo metu ruošiamo Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą. RRT kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti savo pastabas dėl šio siūlymo.

2020 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 577 dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo.

2019 m. birželio 27 d. 14 val. RRT 2 a. salėje vyko gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto aptarimas.
Projektas, kartu su lydimaisiais dokumentais, viešajai konsultacijai buvo paskeltas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (19-2836) nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. balandžio 11 d. Projektu siekiama įgyvendinti 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB (OL 2019 L 37, p. 135).

2019 m. kovo 14 d. RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projektą. Pastabų ir pasiūlymų buvo laukiama iki 2019 m. balandžio 11 d.

Viešiosios konsultacijos metu pastabas ir pasiūlymus pateikė šios įmonės ir institucijos:
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (žr. atsakymą);
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (žr. atsakymą);
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (žr. atsakymą);
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (žr. atsakymą);
UAB Bitė Lietuva (žr. atsakymą);
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (žr. atsakymą);
UAB Tele2 (žr. atsakymą);
Telia Lietuva, AB (žr. atsakymą).

2019 m. sausio 24 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB.

2018 m. lapkričio 14 d. RRT pakvietė visus suinteresuotus asmenis dalyvauti apklausos dėl 5G radijo ryšio diegimo Lietuvoje ir pirminio Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto aptarime. Posėdis įvyko 15 val. RRT salėje.

2018 m. spalio 3 d.  RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl 5G radijo ryšio diegimo Lietuvoje ir pirminio Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto iki 2018 m. lapkričio 5 d. Šią apklausą rasite čia.

Apklausos metu pastabas ir pasiūlymus pateikė šios įmonės ir institucijos:
AB „Telia Lietuva“ (žr. atsakymą);
UAB „Tele2“ (žr. atsakymą);
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (žr. atsakymą);
UAB „Bitė Lietuva“ (žr. atsakymą);
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (žr. atsakymą).

2018 m. kovo 28 d. RRT paskelbė viešąją apklausą dėl 3400–4200 MHz radijo dažnių juostos naudojimo ateities planų ir pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti savo nuomonę. Šią apklausą rasite čia.

Apklausos metu pastabas ir pasiūlymus pateikė šios įmonės ir institucijos:
UAB „Nokia Solutions and Networks“ (žr. atsakymą ir priedą);
UAB „Tele2“ (žr. atsakymą);
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (žr. atsakymą);
AB „Telia Lietuva“ (žr. atsakymą);
UAB „Bitė Lietuva“ (žr. atsakymą).

2018 m. sausio 12 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-20 pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1V-697 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1V-1295 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3600–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“. Įsakymas Nr. 1V-20 įsigaliojo 2018 m. balandžio 15 d.

2014 m. gegužės 2 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/276/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo.

2011 m. gruodžio 15 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1295 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 3600–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas.

2008 m. gegužės 21 d. priimtas Europos Komisijos sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo.

2007 m. spalio 17 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-1140 patvirtinti Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje laimėtojai.

2007 m. liepos 2 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-821 patvirtintas Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje sąlygų aprašas.

2007 m. liepos 2 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-820 paskelbtas Viešasis konkursas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje.

2007 m. gegužės 15 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-697 patvirtino Radijo ryšio plėtros 3,410–3,600 GHz radijo dažnių juostoje planą.

26 GHz (24,25–27,5 GHz) radijo dažnių juosta

2024 m. vasario 28 d. RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl naujos kartos antžeminiam judriajam ir fiksuotajam radijo ryšiui (5G-NR) diegti naudojamų 3800–4200 MHz, 24,25–27,5 GHz bei 40,5–43,5 GHz radijo dažnių juostų bei dėl privačių (vidaus) ir vietinių bei regioninių (viešųjų) antžeminių belaidės plačiajuostės prieigos sistemų naudojimo ateities planų. Atsakymus į klausimus galima siųsti iki 2024 m. balandžio 10 d. Apklausą rasite čia

2020 m. rugsėjo 23 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. (1.9E)1V-933 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo dažnių juostoje planas.

2020 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 577 dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo.

2020 m. balandžio 24 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/590,  kuriuo dėl 24,25–27,5 GHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/784.

2020 m vasario 25 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-223 pakeista Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė ir radijo dažnių naudojimo planas.

2019 m. gruodžio 13 d. RRT paskelbė viešąją apklausą dėl naujos kartos antžeminio mobiliojo radijo ryšio (5G) plėtros 24,25-29,5 GHz radijo dažnių juostoje. RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl šios juostos naudojimo ateities planų. Atsakymų buvo laukiama iki 2020 m. sausio 31 d. Apklausą galite rasti čia >>

Atsakymus į apklausą pateikė:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB Tele2
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva

2019 m. gegužės 14 d. priimtas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/784 dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo.

42 GHz (40,5–43,5 GHz) radijo dažnių juosta

2024 m. vasario 28 d. RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl naujos kartos antžeminiam judriajam ir fiksuotajam radijo ryšiui (5G-NR) diegti naudojamų 3800–4200 MHz, 24,25–27,5 GHz bei 40,5–43,5 GHz radijo dažnių juostų bei dėl privačių (vidaus) ir vietinių bei regioninių (viešųjų) antžeminių belaidės plačiajuostės prieigos sistemų naudojimo ateities planų. Atsakymus į klausimus galima siųsti iki 2024 m. balandžio 10 d. Apklausą rasite čia

2022 m. lapkričio 18 d. CEPT ECC sprendimas ECC DEC (22)06 dėl judriojo ir fiksuoto ryšio tinklų (MFCN) suderintų techninių sąlygų 40,5–43,5 GHz juostoje. CEPT ataskaita 082 dėl naujos kartos (5G) antžeminėms belaidėms sistemoms virš 24 GHz suderinto naudojimo mažiausiai ribojančiomis techninėmis sąlygomis 40,5-43,5 GHz radijo dažnių juostoje.

Informacija atnaujinta 2024-03-19