VEIKLOS SRITYS:

Radijo ryšio plėtros planai

RRT, siekdama užtikrinti tinkamą elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų plėtrą bei technologijų vystymąsi, gali rezervuoti konkrečias radijo dažnių juostas. Leidimai naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) išduodami tik RRT patvirtinus atitinkamų radijo dažnių juostų radijo ryšio plėtros planus.

Informacija atnaujinta 2022-03-23