VEIKLOS SRITYS:

Viešieji konkursai ar aukcionai dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus)

Jeigu RRT patvirtintame Radijo dažnių naudojimo plane yra numatyta apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamų radijo dažnių (kanalų) skaičių, RRT viešai skelbia apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) ir praneša apie galimybę pateikti paraiškas dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo arba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą. Jeigu radijo dažnių (kanalų) naudojimas reglamentuojamas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose, skelbiamas aukcionas.

Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, RRT praneša visiems tinkamai paraiškas pateikusiems pareiškėjams apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu jiems galima skirti prašomus radijo dažnius (kanalus) ir jei per RRT nustatytą terminą nebuvo pateikta daugiau paraiškų, nei yra numatyta skirti radijo dažnių (kanalų).

Jeigu per nustatytą terminą RRT gauna daugiau paraiškų, nei yra numatyta skirti radijo dažnių (kanalų), radijo dažniai (kanalai) suteikiami viešojo konkurso tvarka. Jeigu radijo dažnių (kanalų) naudojimas reglamentuojamas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose, skelbiamas aukcionas.

Viešieji konkursai organizuojami Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų apraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777, nustatyta tvarka. Aukcionai organizuojami Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824, nustatyta tvarka.

 

RRT viešieji konkursai ar aukcionai dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus)

 


2022 metai


 • Aukcionas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos:

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-227 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas. (2022 m. balandžio 27 d. techninės klaidos ištaisymas)

2022 m. kovo 31 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-239 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostų.

2022 m. rugpjūčio 18 d. RRT Tarybos nutarimas Nr. TN-26 dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo.


2021 metai


 • Aukcionas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų:

2021 m. spalio 22 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-964 patvirtintas Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas.

2021 m. spalio 25 d. RRT direktoriaus įsakymu Nr. 1V-968 paskelbtas aukcionas suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų.

2022 m. rugsėjo 8 d. RRT Tarybos nutarimas Nr. TN-28 dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo.


2015 metai


 • Aukcionas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos:

2015 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1292 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2015 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1302 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos paskelbimo“;

2016 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-141 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz radijo dažnių juostos laimėtojų patvirtinimo“.


2014 metai


 • Aukcionas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos:

2014 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-390 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos paskelbimo“;

2014 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-389 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2014 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-949 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2560–2570 MHz ir 2680–2690 MHz suporuotos radijo dažnių juostos ir 2570–2620 MHz radijo dažnių juostos laimėtojo patvirtinimo“.


2013 metai


 • Aukcionas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų:

2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-984 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo“;

2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-983 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791–821 MHz ir 832–862 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2013 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1562 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 791-821 MHz ir 832-862 MHz radijo dažnių juostų laimėtojų patvirtinimo“.


2012 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse:

2012 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-447 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse paskelbimo“;

2012 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-448 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-894 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalus vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse laimėtojų patvirtinimo“.


2011 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų:

2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-470 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2500-2690 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“;

2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1091 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1092 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų paskelbimo“;

2012 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-442 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2500-2560 MHz ir 2620-2680 MHz radijo dažnių juostų laimėtojų patvirtinimo“.


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose:

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1358 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose paskelbimo“;

2012 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-222 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose sustabdymo“ (pranešimas);

2012 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-942 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose laimėtojų patvirtinimo“.


2010 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose:

2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1168 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose, sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2010 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1169 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose, paskelbimo“;

2011 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-309 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM ir UMTS, taip pat kitoms kartu su GSM galinčioms funkcionuoti antžeminėms radijo ryšio sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninių ryšių paslaugas 886,5-886,7 MHz ir 931,5-931,7 MHz bei 913,9-914,9 MHz ir 958,9-959,9 MHz radijo dažnių juostose, laimėtojų patvirtinimo“.


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje:

2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1226 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1225 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje paskelbimo“;

2011 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-411 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos 45 kanalą Klaipėdoje laimėtojo patvirtinimo“.


2007 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje:

2007 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-697 „Dėl Radijo ryšio plėtros 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“;

2007 m. liepos 2d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2007 m. liepos 2d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-820 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo“;

2007 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-1140 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems bevielio ryšio prieigos tinklams 3,410-3,600 GHz radijo dažnių juostoje laimėtojų patvirtinimo“.


2005 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose:

2005 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-419 „Dėl skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“;

2005 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-478 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2005 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-477 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose paskelbimo“;

2005 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-677 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo tinkluose laimėtojų patvirtinimo“.


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose:

2005 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-471 „Dėl Trečiosios kartos judriojo radijo ryšio (UMTS/IMT-2000) plėtros plano radijo dažnių juostose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz patvirtinimo“;

2005 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose sąlygų aprašo patvirtinimo“;

2005 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-990 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose paskelbimo“;

2006 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-240 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) trečiosios kartos judriojo radijo ryšio tinkluose 1920-1980 MHz ir 2110-2170 MHz radijo dažnių juostose laimėtojų patvirtinimo“.


2003 metai


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuotojo bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostose:

2003 m. gegužės 29 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-178 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo ir sąlygų patvirtinimo“;

2003 m. liepos 25 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-284 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 1SP-178 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje paskelbimo ir sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“;

2003 m. rugsėjo 19 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-396 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) viešiesiems fiksuoto bevielio ryšio prieigos tinklams 3,5 GHz radijo dažnių juostoje laimėtojų patvirtinimo“.


 • Viešasis konkursas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai:

2003 m. spalio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-426 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai sąlygų patvirtinimo“;

2003 m. spalio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-427 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai paskelbimo“;

2004 m. vasario 2 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus sprendimas Nr. 1SP-205 „Dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) GSM 900 radijo ryšio tinklo plėtrai laimėtojo patvirtinimo“.


Informacija atnaujinta 2022-09-08