VEIKLOS SRITYS:

Viešosios apklausos

2024 m. vasario 28 d. RRT kvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl naujos kartos antžeminiam judriajam ir fiksuotajam radijo ryšiui (5G-NR) diegti naudojamų 3800–4200 MHz, 24,25–27,5 GHz bei 40,5–43,5 GHz radijo dažnių juostų bei dėl privačių (vidaus) ir vietinių bei regioninių (viešųjų) antžeminių belaidės plačiajuostės prieigos sistemų naudojimo ateities planų.  Atsakymų į klausimus buvo laukiama iki 2024 m. balandžio 10 d. Šią apklausą rasite  čia

Atsakymus į apklausą pateikė:
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
Telia Lietuva, AB
UAB Starlink Lithuania

2024 m. vasario 15 d. RRT kvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl radijo ryšio plėtros 1427–1517 MHz radijo dažnių juostoje. Atsakymų į klausimus buvo laukiama iki 2024 m. vasario 29 d. Šią apklausą rasite  čia

Atsakymus į apklausą pateikė:
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
Telia Lietuva, AB

2019 m. gruodžio 13 d. RRT paskelbė viešąją apklausą dėl naujos kartos antžeminio mobiliojo radijo ryšio (5G) plėtros 24,25-29,5 GHz radijo dažnių juostoje. RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl šios juostos naudojimo ateities planų. Atsakymų buvo laukiama iki 2020 m. sausio 31 d. Šią apklausą galite rasti čia

Atsakymus į apklausą pateikė:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB Tele2
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva

2018 m. spalio 3 d.  RRT pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl 5G radijo ryšio diegimo Lietuvoje ir pirminio Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto iki 2018 m. lapkričio 5 d. Šią apklausą rasite čia.

Atsakymus į apklausą pateikė:
AB „Telia Lietuva“
UAB „Tele2“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB „Bitė Lietuva“
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2018 m. kovo 28 d. RRT paskelbė viešąją apklausą dėl 3400–4200 MHz radijo dažnių juostos naudojimo ateities planų ir pakvietė elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti savo nuomonę. Šią apklausą rasite čia.

Atsakymus į apklausą pateikė:
UAB „Nokia Solutions and Networks“ (priedas)
UAB „Tele2“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB „Telia Lietuva“
UAB „Bitė Lietuva“

Informacija atnaujinta 2024-04-11