VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų kvalifikaciniai egzaminai

Egzaminų tvarka

Egzaminus organizuoja RRT sudaryta egzaminų komisija.
Egzaminų komisija sudaroma iš trijų asmenų, kurių vienas yra RRT atstovas ir du A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turintys radijo mėgėjai.
Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir dar bent vieno egzaminų komisijos nario dalyvavimas.

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, privalo:
– pateikti prašymą;
– sumokėti nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

Už vieno radijo mėgėjo kvalifikacinio egzamino laikymą RRT mokamas 2,03 Eur užmokestis.
RRT, gavusi prašymą leisti laikyti kvalifikacinį egzaminą, išsiunčia pareiškėjui informaciją mokėjimui už egzamino laikymą.

Egzaminas laikomas valstybine kalba.
Jei egzaminą laikantis asmuo dėl neįgalumo negali perskaityti pateiktų egzamino klausimų, egzaminų komisijos nariai privalo pateikti egzamino klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu būdu.

Egzaminai yra dviejų lygių:
– B lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;
– A lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla; šios klasės egzaminą turi teisę laikyti tik asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą arba turintis B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Asmuo, atvykęs laikyti egzamino, privalo pateikti egzaminų komisijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jaunesniems nei 16 metų asmenims pakanka pateikti mokinio pažymėjimą).
Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus.
Asmuo, neišlaikęs egzamino, gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau, kaip po 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos.

Radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų klausimai

Atnaujinti egzaminų klausimai (2020 m.)

Darnusis radijo mėgėjų egzamino pažymėjimas (HAREC pažymėjimas)

Asmens, išlaikiusio A lygio egzaminą, prašymu RRT išduoda HAREC pažymėjimą.
HAREC pažymėjimas – tai dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo, kuriam jis išduotas, išlaikė egzaminą, atitinkantį Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) rekomendaciją T/R 61-02.
HAREC pažymėjimas galioja neribotą laiką. Jei neberandate jums anksčiau išduoto pažymėjimo – parašykite el. paštu ir mes atsiųsime jums šio pažymėjimo kopiją.

Informacija atnaujinta 2024-03-25