VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų šaukiniai

Asmeniui, kuriam išduodamas B klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys.

Asmeniui, kuriam išduodamas A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas keturženklis, penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys.
Keturženklis radijo šaukinys gali būti skiriamas tik radijo mėgėjui, ne mažiau kaip 5 metus turinčiam A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Leidimas naudoti papildomą radijo šaukinį (kitą, nei nurodytas išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla) gali būti išduotas radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį RRT išduotą A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

Leidimas naudoti proginį radijo šaukinį gali būti išduotas radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį RRT išduotą A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.
Bendras proginio radijo šaukinio ilgis negali viršyti 10 ženklų.

Pasibaigus leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimui, taip pat RRT panaikinus leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimą naudoti radijo šaukinį, šiuose leidimuose nurodytas radijo šaukinys gali būti skiriamas kitam asmeniui ne anksčiau kaip po 5 metų, išskyrus proginį radijo šaukinį, kuris gali būti skiriamas ne anksčiau kaip po 1 metų.

Pasitikrinti, ar pageidaujamas radijo šaukinys nėra ir nebuvo paskirtas, galite čia  : panaudoti šaukiniai.

 

Informacija atnaujinta 2024-05-02