VEIKLOS SRITYS:

Radijo mėgėjų šaukiniai

Radijo šaukinys – elektroninių ryšių išteklius, skirtas radijo mėgėjo radijo ryšio stočiai identifikuoti radijo ryšio metu.

Radijo mėgėjų šaukinių lentelė RM-SAUKINIAI_2020-09-14

VISI_RM_SAUKINIAI_2020-09-22_www

Šaukiniai, kuriems prašymai jau pateikti: LY1EP, LY1FOX, LTY1TA, LY1TS, LY1TX, LY1ZT, LY2IT, LY2PAL, LY2PEX, LY2RX, LY2SM, LY2UR, LY3DB, LY3EC, LY3FI, LY4ADN, LY4LB, LY4SK, LY5NI, LY5OT, LY5RK. 

Keturženklis radijo šaukinys gali būti skirtas tik A klasės leidimą ne mažiau kaip 5 m turintiems asmenims.

B klasės radijo mėgėjams gali būti skiriamas penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys.

Papildomas penkiaženklis radijo šaukinys gali būti suteiktas A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla ne mažiau kaip 1 metus turinčiam radijo mėgėjui, jei jo turimas radijo šaukinys yra šešiaženklis.

Pasibaigus leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimui, taip pat Tarnybai panaikinus leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimą naudoti radijo šaukinį, šiuose leidimuose nurodytas radijo šaukinys gali būti skiriamas kitam asmeniui ne anksčiau kaip po 5 metų, jei tai keturženklis, penkiaženklis ar šešiaženklis radijo šaukinys ir po 1 metų, jei tai proginis radijo šaukinys.

Proginis radijo šaukinys negali būti ilgesnis nei 10 ženklų.

Rašytiniai (popieriniai) leidimai naudoti radijo šaukinį neišduodami.

Informacija atnaujinta 2020-09-23