VEIKLOS SRITYS:

Radijo spektro stebėsena

Siekdama užtikrinti, kad radijo bangomis veikiantys įrenginiai bei tinklai funkcionuotų be sutrikimų ir būtų laikomasi radijo dažnių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, RRT vykdo nuolatinę radijo spektro stebėseną. Jos metu atliekami techniniai radijo signalų parametrų bei radijo spektro užimtumo matavimai, ieškoma ne pagal nustatytas sąlygas naudojamų radijo dažnių bei radijo trukdžių šaltinių. Radijo spektro stebėsena vykdoma naudojant penkias fiksuotąsias bei 7 judriąsias radijo stebėsenos stotis.

Fiksuotųjų radijo spektro stebėsenos stočių darbą gali sutrikdyti jų aplinkoje veikiantys galingi radijo siųstuvai, todėl siekiant išvengti galimų radijo trukdžių šių stočių aplinkoje yra ribojamas didžiausias leistinas elektromagnetinio lauko stipris. Planuojant radijo ryšio tinklus būtina vadovautis Stacionariųių radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo ryšio stočių, taisyklėmis.

 

Fiksuotųjų radijo stebėsenos stočių įrengimo vietos:

 

Informacija atnaujinta 2023-02-10