VEIKLOS SRITYS:

Radiorelinės linijos

Asmuo, norėdamas įrengti radijo ryšio liniją (t. y. radiorelinę liniją, toliau – RRL) tarp dviejų nejudančių objektų (stočių), privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai paraišką dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir leidimo juos naudoti išdavimo. Jei dar nėra žinoma, kokia RRL aparatūra bus naudojama, trūkstamus duomenis galima pateikti vėliau. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamo RRL darbo pradžios datos. Teikiant elektroninį prašymo variantą per apsaugotą interneto prieigą, galima užpildyti MS Excel formato anketą (tai gali būti patogiau, teikiant didesnį kiekį RRL), pridedamą prie laisvos formos paraiškos.

Leidimas gali būti išduotas tik iš anksto sumokėjus valstybės rinkliavą už leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) ir mokestį už sąlygų nustatymą pagal pateiktą sąskaitą. Mokestis už sąlygų nustatymą vienkryptei RRL yra 92,68 EUR, dvikryptei RRL – 185,36 EUR. Valstybės rinkliava už vieną leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) yra 6,60 EUR (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.591.1. punktas).

Valstybės rinkliava mokama į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų

 

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimasSWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 015172900AS „Citadele banka“ Lietuvos filialasINDULT2X
LT05 7044 0600 0788 717570440AB „SEB bankas“CBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 103871800AB „Šiaulių bankas“CBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 476340100Luminor Bank AS Lietuvos skyriusAGBLLT2X
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB „Medicinos bankas“MDBALT22
LT24 7300 0101 1239 430073000AB „Swedbank“HABALT22

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Daugiau…>>

Įmokos kodas – 5777 (už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas)

Pradėti naudoti skirtus radijo dažnius (kanalus) leidžiama tik gavus RRT leidimą, laikantis jame nurodytų sąlygų. Leidimo gavėjas įsipareigoja mokėti mėnesinį priežiūros mokestį, kurio dydis priklauso nuo naudojamos radijo dažnių juostos ir radijo kanalo pločio.

Žemiau pateikiami prašymo bei anketų pildymo pavyzdžiai:

Prašymo skirti radijo dažnius (kanalus) radiorelinei linijai pildymo pavyzdys;
Radiorelinės linijos Microsoft Excel tipo anketos pildymo pavyzdys.

Radijo dažnių juostos

Žemiau pateiktoje lentelėje išvardintos dažnių juostos, skirtos RRL linijoms. Juostų užimtumas (oranžinė spalva – užimta, pilka – laisva) parodo, kaip intensyviai yra naudojama konkreti dažnių juosta. Kitaip tariant, tam tikra prasme parodo tikimybę gauti dažnį (dažnio kanalą) konkrečioje dažnių juostoje. Šis parametras nebūtinai rodo konkretų juostos užimtumą radiorelėmis linijomis. Juosta gali būti intensyviai naudojama kitų tarnybų.

Dažnių juostaUžimtumasReikalavimai, pastabosPriežiūros mokestis, EUR/MHz*
1350 – 1375 / 1492 – 1517 MHzReikalavimai1,2556
1375 – 1400 / 1427 – 1452 MHzReikalavimai1,2556
1517 – 1525 MHzReikalavimai1,2556
2025 – 2110 / 2200 – 2290 MHzReikalavimai1,2556
3800 – 4000 / 4000 – 4200 MHzReikalavimai0,5584
5925 – 6175 / 6175 – 6425 MHzReikalavimai0,5584
6425 – 6775 / 6775 – 7125 MHzReikalavimai0,5584
7125 – 7264,5 / 7285,5 – 7425 MHzReikalavimai (pagal ITU, pagal ECC)0,5584
7425 – 7568 / 7582 – 7725 MHzReikalavimai0,5584
7750 – 7900 MHzReikalavimai0,5584
7900 – 8185 / 8215 – 8500 MHzReikalavimai0,5584
10001 – 10141 MHzReikalavimai0,4873
10150 – 10300 / 10500 – 10650 MHzSkiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms.

Reikalavimai

0,4873
10300 – 10500 MHzReikalavimai0,4873
10650 – 10680 MHzReikalavimai0,4873
10715 – 11195 / 11205 – 11685 MHzReikalavimai0,4873
12751 – 12975 / 13017 – 13241 MHzReikalavimai0,4873
14500 – 14620 / 15230 – 15350 MHzReikalavimai0,4873
17700 – 18700 / 18700 – 19700 MHzReikalavimai0,4873
21200 – 21400 MHzReikalavimai0,4180
22000 – 22600 / 23000 – 23600 MHzReikalavimai0,4180
22600 – 23000 MHzReikalavimai0,4180
24250 – 24500 MHzReikalavimai0,4180
24500 – 25445 / 25557 – 26500 MHzSkiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms.

Reikalavimai

0,4180
27500 – 28444,5 / 28556,5 – 29500 MHzSkiriama, jeigu netrukdo belaidės plačiajuostės prieigos sistemoms.

Reikalavimai

0,4180
31000 – 31300 MHzReikalavimai (TDD, FDD)0,2792
31800 – 32571 / 32627 – 33400 MHzReikalavimai0,2792
37000 – 38178 / 38318 – 39500 MHzReikalavimai0,2792
48500 – 49300 / 49400 – 50200 MHzReikalavimai0,1390
51400 – 51944 / 52056 – 52600 MHzReikalavimai0,1390
55780 – 57000 MHzReikalavimai (TDD, FDD)0,1390
57000 – 62000 MHzReikalavimai0,1390
64000 – 64500 / 65000 – 65500 MHzVykdoma RRL registracija Elektroninių dokumentų sistemoje.

Reikalavimai

0,0400
74625 – 75875 / 84625 – 85875 MHzVykdoma RRL registracija Elektroninių dokumentų sistemoje.

Reikalavimai

0,0080

* Mokestis mokamas kas mėnesį už kiekvienos stoties kiekvieno radijo ryšio kanalo kiekvieno MHz naudojimo priežiūrą, įskaitant stebėseną. Pvz., jei priežiūros mokestis yra 0,72 EUR, o radijo ryšio kanalo plotis yra 28 MHz, tuomet vienkryptei radiorelinei linijai šis mokestis bus 0,72 x 28 =20,16 EUR, o dvikryptei linijai atitinkamai bus 20,16 x 2 = 40,32 EUR.

Informacija atnaujinta 2023-04-24