VEIKLOS SRITYS:

RRT atliktas tyrimas parodė, kad viešose interneto prieigos vietose vis labiau rūpinamasi tinkama nepilnamečių apsauga

2020 liepos 27 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atlikta viešąją interneto prieigą teikiančių įstaigų ir įmonių apklausa parodė, kaip vietose, kuriose gali lankytis nepilnamečiai – mokyklų kompiuterinėse klasėse, bibliotekose, kompiuterių salonuose – laikomasi reikalavimų dėl interneto turinio filtravimo priemonių naudojimo ir kaip situacija pasikeitė per metus.

RRT apklausė bendrojo ugdymo įstaigas: pradines mokyklas, pagrindines mokyklas, progimnazijas, gimnazijas, taip pat vaikų ir jaunimo dienos centrus, verslo bei profesinio rengimo centrus, viešąsias bibliotekas ir elektronikos prekybos centrus. Iš viso į pateiktą klausimyną atsakė 414 respondentų.

Apklausos rezultatai rodo, kad 49 proc. respondentų  yra įsidiegę ir naudoja privalomąsias, RRT aprobuotas, filtravimo priemones, 27 proc. yra įsidiegę neaprobuotas filtravimo priemones, o 14 proc. nenaudoja jokių filtravimo priemonių. 10 proc. dalyvavusių apklausoje atsakė neturintys viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) prieigos paslaugų teikimo vietų, kuriose lankosi nepilnamečiai.

Lyginant 2020 m. ir 2019 m. apklausų rezultatus, matomas ženklus patikimų filtravimo priemonių naudojimo viešos interneto prieigos vietose augimas: privalomąsias filtravimo priemones šiais metais naudoja 24 procentiniais punktais daugiau respondentų nei pernai (2019 m. – 25 proc. respondentų, 2020 m. – 49 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu mažėjo dalis įstaigų, kurios iš savo lankytojų yra sulaukusios skundų, pastabų dėl netinkamai filtruojamo arba nefiltruojamo žalingo interneto turinio (nuo 20 proc. 2019 m. iki 5 proc. 2020 m.).

Apklausa taip pat parodė, kad pagrindinės priežastys, kodėl įstaigos ir įmonės nenaudoja jokių interneto turinio filtravimo priemonių, yra nepakankamas finansavimas (36 proc. tokių respondentų); poreikio nebuvimas, nes darbuotojai prižiūri naršančius internete nepilnamečius (26 proc.); arba nežinojimas, kad būtina tokias priemones naudoti (16 proc.).

Ženkliai išaugęs privalomųjų filtravimo priemonių naudojimas rodo, kad RRT veikla – interneto turinio filtravimo priemonių vertinimas ir aprobavimas, rekomendacijų interneto turinio filtravimo priemonių įdiegimo, pasirinkimo ir naudojimo klausimais skelbimas interneto svetainėse www.rrt.lt ir www.esaugumas.lt, ugdymo įstaigų, bibliotekų ir kitų viešąją interneto prieigą teikiančių subjektų apklausų vykdymas, konsultacijų telefonu ir el. paštu teikimas – jau davė teigiamų rezultatų. Šie darbai bus tęsiami, siekiant didinti skaitmeninės informacinės aplinkos saugumą nepilnamečiams.

RRT primena, kad patikimos informacijos ir naudingų patarimų apie saugų naudojimąsi internetu ir įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis rasite svetainėje www.esaugumas.lt. O plačiau su šios RRT atliktos apklausos rezultatais bei RRT aprobuotomis filtravimo priemonėmis galite susipažinti čia: https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/

Informacija atnaujinta 2020-07-27