VEIKLOS SRITYS:

RRT dalijosi pašto reguliavimo patirtimi su Kosovo nacionalinės ryšių komisijos atstovais

2019 birželio 21 d.

2019 m. birželio 19-20 d. Ryšių reguliavimo tarnyboje lankėsi Kosovo nacionalinės ryšių komisijos (ARKEP) atstovai. ARKEP ekspertai į Lietuvą atvyko mokomojo vizito, kuris organizuotas pagal Europos Komisijos vykdomą TAIEX (Techninės pagalbos ir keitimosi informacija) programą. Šio vizito tikslas ‒ supažindinti Kosovo reguliuotojo atstovus su Lietuvos patirtimi universaliosios pašto paslaugos teikimo priežiūros srityje.

Kosove 2019 m. buvo priimtas naujas Pašto įstatymas ir Kosovo reguliuotojas turi parengti įgyvendinamuosius pašto sektoriaus teisės aktus, todėl kitų šalių patirtis yra ypač naudinga, siekiant tinkamai užtikrinti pašto sektoriaus veikimą.

Kosovo kolegoms RRT ekspertai pristatė pašto paslaugos, įskaitant universaliosios pašto paslaugos, teikimo ir priežiūros teisinį reglamentavimą, pašto paslaugos teikimo statistinę informaciją, apžvelgė tendencijas ir pagrindinius iššūkius pašto srityje. Kosovo kolegų vizito metu taip pat buvo aptartas nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo užtikrinant šių paslaugų teikimą, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, detalizuotas universaliosios pašto paslaugos teikėjo atskaitomybės, sąnaudų apskaitos reglamentavimas.

ARKEP atstovai buvo supažindinti su procedūromis ir techniniais sprendimais, kuriuos RRT naudoja vykdydama pašto paslaugos kokybės, įskaitant universaliosios pašto paslaugos teikėjo įsipareigojimus, susijusius su pašto tinklo ir kokybės reikalavimais, stebėseną. Kosovo reguliuotojo atstovai domėjosi Europos pašto reguliuotojų grupės veikla, kurios apžvalga ir pagrindiniai iššūkiai taip pat buvo pristatyti šio vizito metu.

“Džiaugiamės, kad RRT kolegų rengti pranešimai sulaukė didelio svečių susidomėjimo, ir esame pasirengę dalintis per ilgą laiką RRT sukaupta gerąją patirtimi reguliavimo srityje ir tokiu būdu prisidėti prie ES vykdomų pagalbos programų” – pastebėjo RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė.

 

Informacija atnaujinta 2019-06-26