VEIKLOS SRITYS:

RRT: el. ryšių sektoriaus pajamos augo, investicijos mažėjo

2024 vasario 26 d.

Bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos už visus 2023 m. sudarė 846,9 mln. Eur, t. y. buvo 5,4 proc. didesnės negu 2022 m., rodo Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) surinkti duomenys.

Pernai daugiausia pajamų už teikiamas elektroninių ryšių paslaugas gavo „Telia Lietuva“, AB (38,5 proc.), „Tele2“ (27,1 proc.), „Bitė Lietuva“ (21,3 proc.).

Investicijos į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo 4,0 proc. ir sudarė 111,9 mln. Eur. Iš jų 55,4 proc. buvo investicijos į viešojo mobiliojo ryšio infrastruktūrą. 2023 m. į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą daugiausia investavo „Telia Lietuva“, AB (30,8 proc.), UAB „Tele2“ (21,7 proc.) ir UAB „Bitė Lietuva“ (18,0 proc.).

2023 m. pajamos, gautos už interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir mobiliąją) paslaugas, sudarė didžiausią elektroninių ryšių rinkos bendrųjų pajamų dalį – 57,5 proc. Pajamos, gautos už minėtas paslaugas, per metus padidėjo 12,1 proc. ir 2023 m. siekė 486,8 mln. Eur.

„Tiek 2023 m. IV ketvirtį, tiek ir visais 2023 m. elektroninių ryšių sektoriaus pajamų augimą nulėmė pajamų, gautų už mobiliojo interneto paslaugų teikimą, augimas. 2023 m. šios pajamos siekė 364,4 mln. Eur, t. y. 13,3 proc. daugiau nei 2022 m. Mobiliojo interneto paslaugų augimą parodo ir mobiliuoju ryšiu perduotų duomenų kiekis – 1 374,8 PB, t. y. 23,1 proc. daugiau negu 2022 m.“, – sako Raimonda Purvienė, RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėja.

Plačiau naudojo 5G technologiją

Pernai 5G technologija perduota 72,3 PB duomenų, kai 2022 m. – 2,5 PB. 2023 m. pabaigoje 5G paslaugomis naudojosi 329,4 tūkst. paslaugų gavėjų, arba 8,3 proc. visų mobiliojo interneto paslaugų gavėjų.

2023 m. pajamos už fiksuotojo interneto paslaugų teikimą siekė 122,3 mln. Eur, t. y. 8,7 proc. daugiau nei 2022 m. Per metus augo 100 Mb/s ir didesnę greitaveiką pasirinkusių paslaugų gavėjų skaičius 13,2 proc., ir siekė 574,3 tūkst. Šie paslaugų gavėjai sudarė 71,3 proc. visų fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičiaus. Pasirinkusių 1 Gb/s ir didesnę greitaveiką fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičius per metus išaugo 9,8 proc., iki 21,6 tūkst.

2023 m. sparčiai augo ir galinių įrenginių, naudojamų M2M (angl. Machine to Machine, Man to Machine, Machine to Man) paslaugoms teikti skaičius: per metus padidėjo beveik 2 kartus iki 1 387,6 tūkst. Pajamos gautos už šias paslaugas pasiekė 5 446,3 mln. Eur, t. y. 19,7 proc. daugiau nei 2022 m.

2023 m. bendros pajamos gautos už kalbinio ryšio mažėjo iki 241,9 mln. Eur, t. y. 3,8 proc. mažiau nei 2022 m. 2,2 proc. augo tik pajamos gautos už mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų teikimą – pasiekė 148,3 mln. Eur.

2023 m. elektroninių ryšių sektoriaus apžvalga parengta remiantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2023 m. vykdytą veiklą. Visa ataskaita čia: https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-20/

Informacija atnaujinta 2024-02-27