VEIKLOS SRITYS:

RRT: „Gargždų geležinkelio“ skundas – nepagrįstas

2023 birželio 19 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) gavo UAB „Gargždų geležinkelis“ skundą. Skunde tvirtinama, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra“ jam nepagrįstai perskaičiavo užmokestį už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra 2020–2021 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu ir priskaičiavo nepriemoką

RRT ekspertai nustatė, kad užmokesčio nepriemoka 1 508,03 Eur nustatyta pagrįstai.

„Valdytojo įsakymai buvo priimti vadovaujantis tuo metu galiojančiu LRV nutarimu, numatančiu tarifų už naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra apskaičiavimo tvarką. Šioje tvarkoje buvo numatyta pareiga valdytojui atitinkamam tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui nustatytą ir taikytą traukinių eismo įmokos tarifą perskaičiuoti pagal tuo metu faktiškai patirtas sąnaudas. Patikrinę perskaičiuoto tarifo ir pagal jį UAB „Gargždų geležinkelis“ apskaičiuotą  nepriemoką, nustatyta, kad pagal turimus duomenis valdytojo apskaičiavimai atlikti teisingai. Dėl to konstatavome, kad pareiškėjo skundas nebuvo pagrįstas“, – pabrėžė Rita Liuokaitytė, RRT Geležinkelių  ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Su RRT tarybos nutarimu galite susipažinti čia.

RRT vykdo geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną, reguliuodama ir prižiūrėdama geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklą. Siekiama, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai konkurencijai ir plėtrai šioje rinkoje.

Informacija atnaujinta 2023-06-19